Home Interactive fountains Water treatment plants Industrial wastewater treatment installations

Stacje odwróconej osmozy

Działając od przeszło 20 lat na rynku uzdatniania wody, oferujemy klientom sprawdzone jednostki odwróconej osmozy, charakteryzujące się bogatym wyposażeniem, niezawodnością oraz niskimi kosztami eksploatacyjnymi. Stacje odwróconej osmozy (jednostki RO) są stosowane do produkcji wody zdemineralizowanej, ponieważ redukują ponad 98% soli rozpuszczonych w wodzie oraz usuwają patogeny i bakterie. Proces odwróconej osmozy nie wymaga używania chemikaliów i nie generuje agresywnych ścieków.

Gwarancja wysokiej jakości uzdatnionej wody

Gwarancja wysokiej jakości uzdatnionej wody

Urządzenia RO dostarczane przez Watersystem wytwarzają wodę o wysokim stopniu czystości, nawet poniżej >20 μS/cm. Możliwe jest osiągnięcie niższej przewodności, stosując dwustopniowe systemy RO lub filtry ze złożami typu Mixed Bad.

Ekologicznie uzdatniona woda

Ekologicznie uzdatniona woda

Jednostki odwróconej osmozy przeznaczone są do demineralizacji wody z wykorzystaniem techniki membranowej, w której proces przebiega bez użycia środków chemicznych, jak przy wykorzystaniu technik jonitowych. Dodatkową zaletą tej technologii jest brak powstawania agresywnych ścieków. Ścieki z urządzeń RO bez problemów odprowadzane są do kanalizacji i nie zachodzi konieczność ich neutralizacji.

Stacje RO usuwają większość substancji organicznych i zatrzymują nawet do 98-99% obecnych w wodzie soli. Przeznaczone są do zastosowania w wielu aplikacjach, które wymagają niskiego stężenia soli rozpuszczonych - w tym do wody procesowej, wody zasilającej kotły, wody do obiegów ciepłowniczych i chłodniczych, wody płuczącej, wody do laboratoriów, wody do nawilżaczy oraz wielu innych aplikacji, w których wymagana jest woda zdemineralizowana.

Zastosowanie

Stacje zmiękczania wody znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle. Wykorzystywane są m.in. w poniższych branżach:

 

Myjnie samochodowe
Myjnie samochodowe
Energetyka
Energetyka
Przemysł
Przemysł
Szpitale
Szpitale

Na czym polega zjawisko odwróconej osmozy?

Zjawisko odwróconej osmozy, jak sama nazwa wskazuje, jest przeciwieństwem naturalnego procesu, który polega na dyfuzji rozpuszczalnika przez błonę półprzepuszczalną, rozdzielającą dwa roztwory o różnym stężeniu. Proces ten prowadzi do wyrównania stężeń zmieszanych ze sobą, różnych roztworów.

Odwrócony proces polega na wymuszonej dyfuzji rozpuszczalnika przez błonę półprzepuszczalną, która rozdziela dwa różne roztwory. Jego wynikiem jest zwiększenie różnicy stężeń, jaka dzieli obie substancje. Membrana oddziela dwa roztwory o różnych stężeniach soli. Woda o niższym stężeniu będzie przechodzić przez membranę do roztworu o wyższym stężeniu, aby doszło do wyrównania stężeń po obu jej stronach.

Schemat działania urządzenia RO

Woda uzdatniona przez stację wstępnego uzdatniania podawana jest do jednostki odwróconej osmozy, gdzie przy pomocy pompy wysokiego ciśnienia transportowana jest na membrany. Ciśnienie wytwarzane przez pompę powoduje przejście 75-90% czystej wody (permeatu) przez membranę, natomiast zatężony roztwór zwany koncentratem odprowadzany jest do kanalizacji. Woda czysta magazynowana jest w zbiorniku wody wyposażonym w czujniki poziomu wody.

 

Aplikacje

Stacje odwróconej osmozy wykorzystuje się w przemyśle powszechnie. Do najczęstszych zastosowań zaliczamy:

Obróbka wstępna

Obróbka wstępna

Zapewnienie odpowiedniej jakości wody zasilającej dla urządzeń RO to zadanie, za które odpowiada stacja wstępnego przygotowania wody. Na podstawie otrzymanej analizy wody surowej oraz wymagań instalacji Watersystem przygotowuje i dobiera adekwatne do potrzeb systemy obróbki wody zasilającej. Zadaniem wstępnego przygotowania wody jest pozbawienie wody wapnia czy chloru, czyli pierwiastków, które odpowiadają za blokowanie membran.

Indywidualne projekty
Indywidualne projekty

Dzięki indywidualnemu i elastycznemu podejściu do budowy urządzeń, na podstawie uzgodnień z klientem dostarczamy urządzenia wyposażone w komponenty renomowanych producentów.

Dobieramy odpowiednie rozwiązania

Dobór odpowiednich urządzeń uzależniony jest od wymagań stawianych uzdatnionej wodzie i dotyczy zarówno ilości wody, jak i jej jakości. Nasz zespół specjalistów Watersystem jest do Państwa dyspozycji. Każdorazowo przed doborem urządzenia przygotowywana jest indywidualna konfiguracja systemu, z uwzględnieniem jakości wody zasilającej, wymagań jakościowych wody uzdatnionej, częstotliwości wymian i innych istotnych czynników. Długotrwała, sprawna i wydajna praca systemu uzależniona jest od wykonania prawidłowej konfiguracji oraz właściwej selekcji urządzeń - warto więc w tym względzie zaufać ekspertom.

 

Budowa urządzeń dostosowana do indywidualnych oczekiwań

Komponenty będące na wyposażeniu urządzeń, w tym elementy kontrolne i pomiarowe, niemal w całości mogą zostać dopasowane do potrzeb klientów.

 

Pompy wysokiego ciśnienia<br /><small></small>
Pompy wysokiego ciśnienia

Dostarczane stacje RO wyposażone są w energooszczędne pompy renomowanych producentów. Elementy pomp mające kontakt z wodą zostały wykonane ze stali nierdzewnej. Dostarczamy jednostki wyposażone w pompy m.in. Grundfos, Hydroo, Ebara.

Membrany
Membrany

Membrany dobierane są tak, aby uzyskać jak najlepsza jakość wody przy niskich kosztach. Naszą selekcję opieramy na programach komputerowych dostarczanych przez producentów membran. Zapewnia to właściwy dobór i konfigurację systemu.

Orurowanie
Orurowanie

Przemysłowe jednostki RO dostarczamy z orurowaniem wysokiego ciśnienia wykonanym ze stali nierdzewnej, w przypadku niskiego ciśnienia z PVC-U.

Sterowniki
Sterowniki

Ważnym elementem każdej stacji RO jest jej układ sterujący. Dostarczamy jednostki wyposażone w sterowniki dostosowane do wykonywanego zadania. Sterownik umożliwia monitorowanie pracy stacji, w tym konfigurację wielu parametrów wpływających na pracę systemu.

Chemiczne czyszczenie membran zapewnia długotrwałą pracę stacji RO

Aby zapewnić sprawność i długotrwałą pracę, membrany RO wymagają prowadzenia operacji chemicznego czyszczenia, którego celem jest usunięcie nagromadzonych na ich powierzchni zanieczyszczeń. Częstotliwość prowadzenia takich czynności uzależniona jest od jakości surowej wody oraz poziomu jej zużycia. Czyszczenie chemiczne membran przeprowadza się za pomocą jednostek myjących, które stanowią opcjonalne wyposażenie systemów RO.

Urządzenia uzdatniania wstępnego

Stacje zmiękczania wody
Stacje zmiękczania wody
Stacje dechloracji wody
Stacje dechloracji wody
Dozowniki antyskalantów
Dozowniki antyskalantów
Filtry sedymentacyjne
Filtry sedymentacyjne