Strona główna Fontanny interaktywne Uzdatnianie wody Ścieki przemysłowe Dla projektanta

Energetyka i ciepłownictwo

Sprawna i bezpieczna praca urządzeń ciepłowniczych zależna jest od jakości wody zarówno zasilającej kotły, jak i krążącej we współpracujących z nimi obiegach ciepłowniczych. Aby zredukować powstające w nich osady wapnia, należy zastosować układy zmiękczania wody. W celu wyeliminowania problemu zwiększonej ilości odsolin i odmulin konieczne jest zaś użycie systemu odwróconej osmozy. Watersystem doradzi w doborze odpowiednich urządzeń.

więcej

Uzdatnianie wody w energetyce i ciepłownictwie

Dlaczego warto uzdatniać wodę dla ciepłowni i elektrociepłowni?

Wysoka jakość wody ma fundamentalne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania ciepłowni oraz elektrociepłowni. Woda o odpowiednich parametrach powoduje wydłużenie żywotności najważniejszych elementów sieci ciepłowniczej, takich jak kotły, wymienniki ciepła czy przewody rurowe, dlatego szczególną rolę spełnia uzdatnianie wody. Energetyka i ciepłownictwo jako branże mają predyspozycje do szybkiego zwrotu z inwestycji, a odpowiednia pod względem wszelkich norm woda może się tylko do tego przyczynić. Powoduje ona także efektywny i bezawaryjny przebieg procesów oraz pozwala na większe oszczędności.

Sprawna i bezpieczna praca urządzeń ciepłowniczych zależna jest jednak od jakości wody zarówno zasilającej kotły, jak i krążącej we współpracujących z nimi obiegach ciepłowniczych. Jakość wody obiegowej i zasilającej kotły w sposób bezpośredni zależy od jakości wody dodatkowej, kierowanej do uzupełniania strat w tych instalacjach.

Stosowanie wody wodociągowej jako zasobu zasilającego do kotłów parowych powoduje wytrącanie się i osadzanie kamienia w instalacji (kotle), co z kolei skutkuje stratami energii i zwiększa zużycie środków chemicznych potrzebnych do czyszczenia kotła. Dzięki zastosowaniu układów zmiękczania wody redukowany jest powstający osad wapnia, a wodorowęglany zawarte w wodzie surowej bez przeszkód przenikają przez stację zmiękczania do kotła, rozkładając się na dwutlenek węgla (CO2) i wodorotlenek sodu (NaOH) i tworząc korozyjny kondensat. Sytuacja ta wpływa na pojawienie się zwiększonej ilości odsolin i odmulin. W celu wyeliminowania tego problemu konieczne jest zastosowanie systemu odwróconej osmozy.


Jak zmniejszyć straty ciepła - nowoczesne techniki uzdatniania wody

Konieczność odsalania kotłów parowych jest wymogiem producentów kotłów dotyczących utrzymania odpowiedniej zawartości soli i zasadowości. Częstotliwość odsalania oraz ilość odsolin uzależniona jest od kilku podstawowych czynników: typu kotła, ciśnienia roboczego oraz jakości wody zasilającej i uzupełniającej kocioł. Instalacja stacji obróbki wstępnej w odpowiedniej technologii uzdatniania wody ma znaczący wpływ na jakości wody kotłowej i poziom zawiesin oraz rozpuszczonych cząstek stałych (TDS).

Zapewnia to zmniejszenie objętości odsolin i redukuje straty energii, ponieważ temperatura cieczy jest równa temperaturze pary w kotle. Zmniejszenie ilości redukuje zużycie wody uzupełniającej, przynosząc oszczędność wody i kosztów.

Typowe procesy stosowane w tych obiektach