Home Interactive fountains Water treatment plants Industrial wastewater treatment installations

Systemy dezynfekcji wody

Większość metod uzdatniania wody nie zapewnia jej bezpieczeństwa mikrobiologicznego dlatego tez dezynfekcja stanowi ostatni stopień instalacji. Celem dezynfekcji jest unieszkodliwienie wszystkich mikroorganizmów patogennych oraz zabezpieczenie wody przed jej wtórnym skażeniem bakteriologicznym w sieci wodociągowej.