Home Interactive fountains Water treatment plants Industrial wastewater treatment installations

Koagulacja i flokulacja

Do skutecznego oczyszczenia wody z substancji niepożądanych, konieczne jest przeprowadzenie procesów uzdatniających. Koagulacja oraz flokulacja ułatwiają usuwanie z wody substancji zawieszonych oraz cząsteczek koloidalnych. Pozbywają się z roztworu również cząstek stałych, które wydają się być nierozerwalne. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie krystalicznie czystej cieczy.

 

Koagulacja - co to?

Koagulacja - co to?

Koagulacja jest procesem, w którym naturalnie występujące w stanie rozproszonym cząstki koloidalne łączą się, tworząc spoistą masę z większych, zbitych struktur. To obecnie popularna metoda redukcji zarówno całkowitych zawiesin stałych (TSS), jak i czasem całkowitych rozpuszczonych substancji stałych (TDS) wody. Proces ten obejmuje destabilizację naładowanych cząstek w roztworze.

Obecnie najpopularniejsze są dwie metody koagulacji: chemiczna i elektrochemiczna. To proste i dość skuteczne metody, jednak dodatek chemikaliów powoduje wytwarzanie dużej ilości szlamu, który będzie wymagał obróbki i usunięcia po obróbce. W dodatku dawkowanie chemii może wymagać ciągłej regulacji w oparciu o zmienny skład źródła ścieków. Z tego względu atrakcyjnymi alternatywami są dezynfekcja lampami UV bądź dezynfekcja dwutlenkiem chloru.

Flokulacja wody

Flokulacja wody

Chcąc uzyskać wodę pitną zgodną z normami sanitarnymi, najlepiej uzdatnić wodę dodatkowo w procesie flokulacji. Polega on na usuwaniu z wody zawiesin stałych oraz mikroorganizmów, których obecność może mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka oraz na jakość wody.

Flokulacja jest zazwyczaj poprzedzona procesem koagulacji. Wówczas dodawane do wody są koagulanty, co prowadzi do neutralizacji ładunku elektrycznego cząstek zawiesin. Następnie dołączane zostają flokulanty, które przyspieszają proces flokulacji. Flokulanty te mają zdolność do tworzenia spójnych struktur z cząsteczkami zawiesin, co powoduje, że te ostatnie spajają się ze sobą w większe agregaty. W ten sposób powstają floki, które są łatwiejsze do usunięcia z wody.

Należy jednak pamiętać, że flokulacja nie usuwa wszystkich zanieczyszczeń, dlatego też woda poddana temu procesowi powinna być dalej poddawana filtracji oraz dezynfekcji.

Koagulacja a flokulacja - różnice

Koagulacja i flokulacja to dwa popularne procesy wykorzystywane w uzdatnianiu wody w celu pozbycia się niepożądanych substancji z wody. Te procesy można jednak powszechnie stosować do rozprężania dowolnego układu zawieszenia.

Koagulacja polega na zastosowaniu koagulantu, który może zdestabilizować uprzednio stabilizowane naładowane cząstki w zawiesinie. We flokulacji natomiast wprost przeciwnie - stabilizację prowadzi się technikami fizycznymi, takimi jak mieszanie roztworu, a czasem także przez dodanie polimerów. Jest to kluczowa różnica między koagulacją a flokulacją.

Dobieramy odpowiednie rozwiązania

Watersystem oferuje wysokiej jakości produkty do oczyszczania ścieków przemysłowych oraz uzdatniania wody z wykorzystaniem procesów koagulacji oraz flokulacji. Nasi doradcy handlowi doradzą przy całym procesie, aby przebiegł on właściwie.

Pozostałe technologie i urządzenia

Stacje zmiękczania wody
Stacje zmiękczania wody
Stacje dechloracji wody
Stacje dechloracji wody
Dozowniki antyskalantów
Dozowniki antyskalantów
Filtry sedymentacyjne
Filtry sedymentacyjne