Home Interactive fountains Water treatment plants Industrial wastewater treatment installations

Centrale deszczowe - zarządzanie wodą deszczową

Woda w budynkach biurowych stanowi znaczny koszt eksploatacyjny. Warto pamiętać, że istnieją rozwiązania z zakresu recyklingu wody, które pomagają go obniżyć, dlatego w ostatnich latach coraz szybciej rośnie zainteresowanie systemami służącymi do zagospodarowania wód opadowych.

 

 

Wysoka jakość uzdatnionej wody

Wysoka jakość uzdatnionej wody

Centrala wody deszczowej - układ zarządzający poborem i dystrybucja wody deszczowej w obiekcie. Dostarczane przez nas jednostki zapewniają bezpieczne i energooszczędne działanie systemu odzysku wody realizując wszystkie niezbędne funkcje. Ich kompaktowa budowa umożliwia montaż w miejscach o małych gdzie przestrzeń jest ograniczona. Sterownik programowalny umożliwia konfigurację optymalną dla każdego systemu

Centrala deszczowa a ekologia

Centrala deszczowa a ekologia

Centrale deszczowe pozwalają na wykorzystanie wody deszczowej do wielu zastosowań, dzięki czemu można zmniejszyć jej zużycie wody z sieci wodociągowej. W standardowym gospodarstwie domowym blisko 35% dziennego zapotrzebowania na wodę przypada tylko i wyłącznie na spłukiwanie toalet, a w przypadku obiektów komercyjnych wartość ta może wzrastać nawet do 50%

Bezpieczeństwo

Centrale deszczowe Watersystem pozwalają na wykorzystanie deszczówki do wielu zastosowań, do zasilania spłuczek toaletowych, nawadniania ogrodów, mycia podłóg, itp. Również w okresach bezdeszczowych. Konstrukcja urządzenia zapewnia dopust wody miejskiej do układu nawet przy braku wody deszczowej, a punkty poboru wody zalane są nawet gdy zbiornik deszczówki jest okresowo pusty. Dzięki zastosowaniu w urządzeniach przerwy powietrznej zgodnej z normą PN-EN 1717 stanowią one bezpieczną formę połączenia instalacji wody deszczowej i pitne

Zastosowanie

Woda deszczowa wykorzystywana jest w wielu miejscach  

 

Myjnie samochodowe
Myjnie samochodowe
Przemysł
Przemysł
Budownictwo
Budownictwo

Jak działa system zagospodarowania wody deszczowej

Jak działa centrala deszczowa

Jak działa centrala deszczowa

Woda opadowa zbierana z dachu budynku, transportowana jest do zbiornika magazynowego wody deszczowej. Przy jej doprowadzeniu do zbiornika zainstalowany zostaje filtr wody deszczowej, który umożliwia usunięcie większych zanieczyszczeń tak, aby uniknąć zagniwania wody podczas jej przechowywania. Następnie przefiltrowana woda pobierana jest przez pompy zatapialne i kierowana do centrali deszczowej znajdującej się wewnątrz budynku. Centrale deszczowe są kompaktowymi jednostkami, w pełni automatycznymi, przeznaczonymi do zarządzania poborem wody w budynkach. W przypadku występowania niedoboru wody deszczowej, centrala kieruje do instalacji wodę miejską.

Podstawowe elementy układu odzysku wody deszczowej

 

 

Filtr wstęny
Filtr wstęny

Sonda hydrostatyczna przeznaczona do wskazań poziomu wody w zbiorniku deszczówki

Pompy pośrednie
Pompy pośrednie

Pompy pośierdnie, pobierające wodę deszczeową ze zbiornika i przetłaczające do cenrali deszzowej 

Filtr pośredni
Filtr pośredni

chroni pompy w centrali deszczowej przed zanieczyszczeniami mechanicznymi  

Centrala deszczowa
Centrala deszczowa

Element zarządzający poborem i dystyubucja wody, deszczowej i miejskiej 

Zaawansowany układ sterujący pracą urządzenia

Sterowanie

Sterowanie

Każda centrala deszczowa AquaMaster wyposażona w sterownik , który steruje pracą stacji urządzenia oraz monitoruje stan pracy weryfikując działanie wybranego wyposażenia .

Sterownik został zaprojektowany i zaprogramowany przez naszych inżynierów specjalnie na potrzeby central deszczowych Przyjazny i prosty interfejs umożliwia łatwe sterowanie i monitorowanie wielu parametrów pracy urządzenia oraz konfigurację.

Wszystkie funkcje i procesy są stale monitorowane włącznie z pomiarem poziomu wody deszczowej, przepływem i ciśnieniem.

Sterownik na panelu graficznym wyświetla dostępne wartości oraz umożliwia komunikację z systemem BMS obiektu za pomocą protokołu Modbus RTU.

 

Pozostałe technologie i urządzenia

Stacje zmiękczania wody
Stacje zmiękczania wody
Stacje dechloracji wody
Stacje dechloracji wody
Dozowniki antyskalantów
Dozowniki antyskalantów
Filtry sedymentacyjne
Filtry sedymentacyjne