Home Interactive fountains Water treatment plants Industrial wastewater treatment installations

Filtracja ciśnieniowa

Za proces filtracji  odpowiadają filtry ciśnieniowe, czyli zbiorniki z pojedynczym lub wielowarstwowym złożem filtrującym do usuwania jednego bądź wielu rodzajów zanieczyszczeń. Sterowanie ich pracą odbywa się za pomocą zaworów wielodrogowych (głowic sterujących) lub grupy zaworów sterowanych pneumatycznie / elektrycznie z układu sterującego. Jako wypełnienie filtrów stosowane są różne złoża filtracyjne, przeznaczone do usuwania żelaza, manganu czy amoniaku w wodociągach, przemyśle i gospodarstwach indywidualnych.

 

 

Wysoka jakość uzdatnionej wody

Wysoka jakość uzdatnionej wody

Wody podziemne często są zanieczyszczone jonami żelaza i manganu, natomiast wody powierzchniowe mogą być zanieczyszczone pestycydami i innymi środkami chemicznymi. Filtry ciśnieniowe Watersystem przez dobór odpowiedniego złoża oczyszczają wodę z kationów żelaza i manganu. Dodatkowo filtry tę mogą zostać wyposażone w złoża węglowe co umożliwia usuwanie z wody chloru oraz zanieczyszczeń organicznych co polepsza parametry organoleptyczne wody, czyli smak i zapach. Węgiel aktywny za pomocą porów które znajdują się na jego powierzchni zatrzymuje mikrocząsteczki zanieczyszczeń obecnych w wodzie. Pomimo jego skuteczności w usuwaniu zanieczyszczeń, ze względu na swoją strukturę, węgiel aktywny nie powinien być stosowany jako pierwszy stopień filtracji. Duża ilość zanieczyszczeń bardzo szybko zatyka pory węgla, zmniejszając powierzchnię czynną adsorpcji i wymuszając tym samym częste płukanie filtrów.

Szerokie zastosowanie procesów filtracji

Szerokie zastosowanie procesów filtracji

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz wody pitnej, czy wody do zastosowań przemysłowych lub komercyjnych, musi ona zostać uzdatniona, by osiągnęła wymaganą jakość. Złożoność procesu uzdatniania zależy od jakości wody zasilającej i przeznaczenia wody uzdatnionej. Filtry ciśnieniowe Watersystem są budowane i dobierane tak, aby wykorzystywać naturalne procesy, takie jak napowietrzanie i filtracja.

Proces filtracji wody na filtrach ciśnieniowych

Proces filtracji wody na filtrach ciśnieniowych

Pierwszym etapem jest napowietrzanie wody w aeratorach pozwalających jednocześnie na dozowanie powietrza oraz mieszanie go z wodą. W celu odpowiedniego utlenienia związków żelaza należy dostarczyć odpowiedni nadmiar powietrza minimalizując tym samym możliwość pogorszenia jakości wody ze względu na zmiany w parametrach wody dopływającej do stacji uzdatniania. Powietrze do aeratora dostarczane jest za pomocą sprężarki. Dzięki temu procesowi wytrącone związki żelaza mogą odfiltrowanie na złożach filtracyjnych. Rodzaj i miąższość warstw w filtrach dobierana jest odpowiednio do parametrów wody uzdatnianej. Filtrat z I stopnia w razie potrzeby może być dalej podawany na kolejny stopień filtracji. Rozwiązanie takie stosuje się najczęściej w celu usunięcia dużych ilości żelaza i manganu. I stopień filtracji odpowiada za usunięcie z wody żelaza natomiast drugi za usunięcie z wody manganu. Układ można rozbudować o III stopień filtracji na filtrach węglowych

Zastosowanie

 

 

Usuwanie chloru z wody
Usuwanie chloru z wody
Filtracja wody technologicznej
Filtracja wody technologicznej
Filtracja bocznikowa w układach chłodzenia
Filtracja bocznikowa w układach chłodzenia
Filtracja wody pitnej (usuwanie żelaza i manganu)
Filtracja wody pitnej (usuwanie żelaza i manganu)

Jak działa proces filtracji?

Filtracja jest to proces mechanicznego oddzielenia substancji stałych od płynów (cieczy i gazów) przy wykorzystaniu ośrodka porowatego (filtra) o wielkości porów mniejszej niż wielkość zatrzymywanych zanieczyszczeń. Otrzymywany po filtracji płyn nazywamy filtratem. Filtracja sama w sobie jest procesem powierzchniowym, związki nie wnikają do wnętrza złoża filtracyjnego, co umożliwia jego regenerację poprzez płukanie. Proces ten co do zasady przebiega dwu-etapowo:

  • Przeciwprądowe płukanie wsteczne – w tym etapie zanieczyszczenia są wynoszone z powierzchni, a złoża są przemywane
  • Współprądowe płukanie układające – w tym etapie dochodzi do ponownego ułożenia złoża w zbiorniku ciśnieniowym aby zapobiec tworzeniu się kanałów hydraulicznych w objętości złoża.

Układ filtracji wody z napowietrzaniem

Żelazo i mangan występują w wodzie w formie rozpuszczonej (Fe2+, Mn2+) aby móc usunąć je odfiltrować należy w pierwszej kolejności utlenić je do formy nierozpuszczonej (Fe3+, Mn4+). Do utlenienia żelaza wystarczy tlen pochodzący z powietrza, dostarczany do wody w procesie napowietrzania. Do utlenienia manganu, który dużo trudniej jest utlenić stosuje się specjalne złoża katalityczne. 

 

Etapy pracy filtrów

Filtry ciśnieniowe Watersystem  pracują w kilku etapach - zależnie  od zastosowanego układu sterującego 

Filtracja
Filtracja

W trakcie tego etapu woda uzdatniania napływa na złoże od góry, natomiast filtrat od dołu. Następuje przesączanie wody przez złoże filtracyjne, na powierzchni którego osadzają się zanieczyszczenia mechaniczne.

Płukanie formujące
Płukanie formujące

Jest to ostatni etap płukania filtra polegający na ułożeniu wzruszonego w poprzednich etapach złoża. Dzięki temu etapowi zmniejsza się ryzyko zbyt szybkiego przepływu wody przez filtr poprzez wytworzenie się kanałów hydraulicznych przez zbyt luźnie złoże

Płukanie
Płukanie

Pierwszym etapem płukania filtra jest płukanie współprądowe powietrzem lub mieszaniną wody i powietrza, mające na celu wzruszenie złoża. Etap ten jest niezbędny do przeprowadzenia poprawnego płukania filtra, gdyż pozwala na uniknięcie wytworzenia się kanałów hydraulicznych

Płukanie wodą
Płukanie wodą

Płukanie przeciwprądowe wodą czyli płukanie właściwe z ang. „Backwash” jest procesem, w którym zanieczyszczenia wymywane są z całej objętości złoża. Dzięki temu procesowi zmniejszane są straty hydrauliczne oraz złoże odzyskuje swoją sprawność

Budowa urządzeń dostosowana do indywidualnych oczekiwań

Komponenty będące na wyposażeniu urządzeń, w tym elementy kontrolne i pomiarowe, niemal w całości mogą zostać dopasowane do potrzeb klientów.

 

Zawory sterujące
Zawory sterujące

W zależności od zaprojektowanego rozwiązania nasze filtry mogą być wyposażone w zawory sterujące, zasilane elektrycznie (siłowniki, elektrozawory) lub pneumatycznie. Dobieramy najlepsze rozwiązania dopasowane do specyfiki pracy stacji oraz potrzeb klienta

 

Złoże filtracyjne
Złoże filtracyjne

Nasi projektanci dobierają rodzaj, ilość oraz miąższość warstw filtracyjnych w zależności od parametrów wody uzdatnianej. W naszej ofercie posiadamy złoża filtracyjne do różnych aplikacji. Posiadamy doświadczenie w stosowaniu złóż wielowarstwowych mieszanych.

Powłoka filtrów
Powłoka filtrów

Dzięki zastosowanie powłoki polimocznikowej, nasze filtry mogą pracować bez obaw o migrację cząsteczek lakieru do wody uzdatnianej. Zapobiega również szybkiego zużywaniu się elementów, mających bezpośredni kontakt z wodą

Układ sterujący
Układ sterujący

Ważnym elementem każdej stacji filtracji jest jej układ sterujący. Dostarczamy jednostki wyposażone w sterowniki dostosowane do wykonywanego zadania. Sterownik umożliwia monitorowanie pracy stacji, w tym konfigurację wielu parametrów wpływających na pracę systemu.

Dobór odpowiedniego rozwiązania

Dobór odpowiednich urządzeń uzależniony jest od wymagań stawianych uzdatnionej wodzie i dotyczy zarówno ilości wody, jak i jej jakości. Nasz zespół specjalistów Watersystem jest do Państwa dyspozycji. Każdorazowo przed doborem urządzenia przygotowywana jest indywidualna konfiguracja systemu, z uwzględnieniem jakości wody zasilającej, wymagań jakościowych wody uzdatnionej, częstotliwości wymian i innych istotnych czynników. Długotrwała, sprawna i wydajna praca systemu uzależniona jest od wykonania prawidłowej konfiguracji oraz właściwej selekcji urządzeń - warto więc w tym względzie zaufać ekspertom.

 

Indywidualne projekty
Indywidualne projekty

Dzięki indywidualnemu i elastycznemu podejściu do budowy urządzeń, na podstawie uzgodnień z klientem dostarczamy urządzenia wyposażone w komponenty renomowanych producentów.

Pozostała oferta urządzeń od Watersystem

Stacje zmiękczania wody
Stacje zmiękczania wody
Stacje dechloracji wody
Stacje dechloracji wody
Dozowniki antyskalantów
Dozowniki antyskalantów
Filtry sedymentacyjne
Filtry sedymentacyjne