Home Interactive fountains Water treatment plants Industrial wastewater treatment installations

Elektrodejonizacja wody

Demineralizacja wody w metodzie elektrodejonizacji wody opiera się na jednoczesnym wykorzystaniu energii elektrycznej, żywic i membran jonowymiennych. EDI zwykle stosuje się do końcowego doczyszczania wody po procesie odwróconej osmozy, kiedy proces technologiczny wymaga zastosowania wody o bardzo niskiej przewodności (poniżej 0,1 μS/cm).

Kiedy stosować elektrodejonizację wody?

Kiedy stosować elektrodejonizację wody?

Stację elektrodejonizacji należy stosować wtedy, kiedy zależy nam na wodzie o bardzo niskiej przewodności oraz gdy inne metody uzyskania takiego produktu są nieopłacalne, a także tam, gdzie nie można pozwolić na produkcję toksycznych ścieków. Rozwiązanie to idealnie sprawuje się w eksploatacji przemysłowej, między innymi w elektronice, w branży kosmetycznej, farmaceutycznej czy w laboratoriach badawczych, gdzie jakość wody wpływa krytycznie na wyniki badań.

 

Stacje elektrodejonizacji służą do produkcji wody o bardzo niskiej przewodności (poniżej 0,1 bez użycia środków chemicznych). Systemy elektrodejonizacji zwykle wykorzystuje się do końcowego doczyszczania wody po stacji odwróconej osmozy.

Elektrodejonizacja idealna dla przemysłu

Elektrodejonizacja idealna dla przemysłu

Elektrodejonizacja wody idealnie sprawdza się w eksploatacji przemysłowej – między innymi w elektronice, w branży kosmetycznej czy przemyśle farmaceutycznym. Proces elektrodejonizacji nie powoduje generowania toksycznych ścieków czy częstej wymiany złóż jonowymiennych dzięki czemu jest bardzo wydajny.

Jak działa elektrodejonizacja wody?

Elektrodejonizacja to proces, który przebiega w ramach stosunkowo niewielkiej instalacji, łączącej w sobie moduły występujące w różnych wariantach (płytowe lub spiralne, zawierające membrany jonoselektywne). Cała instalacja do uzdatniania wody, w zależności od potrzeb danego przedsiębiorstwa, może cechować się wydajnością od kilkudziesięciu litrów do nawet kilku metrów sześciennych wody na godzinę.

Woda podawana jest z jednej strony urządzenia. W polu elektrycznym jony o ładunku ujemnym (np. HCO3-) kierują się w stronę anody (+), a ładunki dodatnie (np. Na+) w stronę katody (-). Dzięki wykorzystaniu jonoselektywnych membran tylko jony o konkretnym ładunku opuszczają strumień wody i tworzą dwa strumienie: strumień produktu i koncentratu. Aby cały proces przyspieszyć, objętość pomiędzy membranami wypełniona jest żywicą jonowymienną, która pobudza migrację jonów oraz zmniejsza zużycie energii elektrycznej.

Elektrodejonizacja sprawdza się wszędzie tam, gdzie do produkcji czy badań konieczne jest używanie ultraczystej wody. Jest idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw zajmujących się produkcją elektroniki i działających w obrębie elektrotechniki (ultraczysta woda jest wykorzystywana między innymi do produkcji półprzewodników). Oprócz tego elektrodejonizacja doskonale nadaje się do uzdatniania wody w fabrykach leków (farmacja) czy kosmetyków (branża beauty), a także w laboratoriach.

Technologia EDI zapewnia samoistny, ciągły proces regeneracji bez użycia chemikaliów. Sprawność procesu elektrodejonizacji (stosunek strumienia wyjściowego do strumienia wejściowego) wynosi zwykle 90-95%. Koncentrat z EDI może być zawracany na wejście procesu uzdatniania lub przed odwróconą osmozą albo odprowadzany do kanalizacji. Może też być wykorzystywany do inny celów. Jego jakość jest zwykle zbliżona do jakości wody przed osmozą.

Systemy do elektrodejonizacji wody

Systemy do elektrodejonizacji wody

Oferowane przez nas stacje elektrodejonizacji są dostarczane od renomowanych producentów, co zapewnia najwyższą jakość urządzeń, bezawaryjną pracę oraz długotrwałe zapełnienie produktu najwyższej jakości.

Dystrybuowane przez nas urządzenia są standardowo wyposażone w sterownik wraz z panelem operatorskim oraz aparaturę kontrolno-pomiarową do zmierzenia takich wielkości, jak ciśnienie, przewodność (urządzenie zewnętrzne) i przepływ.

Z uwagi na fakt, że proces elektrodejonizacji jest dość złożony i każdorazowo należy wykonać indywidualny dobór technologii, wszelkie dane techniczno-cenowe dostępne są na zapytanie.

Technologia EDI i CEDI - rodzaje elektrodejonizacji dla najbardziej wymagających

  • Technologia EDI – Standardowa technologia elektrodejonizacji pozwalająca na produkcję wody ultraczystej stosunkowo niewielkim nakładem inwestycyjnym. Żywica jonoselektywna po dłuższym czasie eksplantacji potrzebuje regeneracji (jeżeli jest to możliwe) lub podlega wymianie, co uniemożliwia pojedynczemu urządzeniu prace ciągłą.

  • Technologia CEDI – Najbardziej zaawansowana technologicznie elektrodejonizacja, wykorzystująca elektrolizę wody w celu regeneracji żywicy jonowymiennej podczas pracy urządzenia. Eliminuje to całkowicie przestoje na czas regeneracji lub wymiany żywicy, umożliwiając pracę ciągłą.

Zalety technologii EDI i CEDI

Systemy Electro DI-MX oferowane przez Watersystem wyposażone zostały w moduły firmy Ionpure®, lidera w ich produkcji. Urządzenia Electro DI-MX nadzorowane są przez programowalny sterownik PLC, umożliwiający pełną kontrolę systemu.

Do ich najważniejszych zalet zaliczamy:

  • Proces prowadzony bez użycia chemikaliów;

  • Oszczędność miejsca dzięki małym gabarytom urządzeń przy ich jednoczesnej wysokiej wydajności;

  • Pewne i długotrwałe działanie;

  • Wysoką jakość wody ultraczystej;

  • A w technologii CEDI jedno urządzenie umożliwia prace ciągłą.

Pozostałe technologie i urządzenia

Stacje zmiękczania wody
Stacje zmiękczania wody
Stacje dechloracji wody
Stacje dechloracji wody
Dozowniki antyskalantów
Dozowniki antyskalantów
Filtry sedymentacyjne
Filtry sedymentacyjne