Strona główna Fontanny interaktywne Uzdatnianie wody Ścieki przemysłowe Dla projektanta

Woda pitna

Jako źródło wody pitnej wykorzystywana jest woda słodka, pochodząca z wód powierzchniowych i podziemnych. Jej uzdatnianie powoduje usuwanie zawieszonych cząstek, mikroorganizmów i gazów z wody surowej.

Chociaż w Polsce woda z sieci miejskich spełnia wymagane parametry stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia, może nie być ona odpowiednia, by sprostać wymaganiom dla wielu zastosowań przemysłowych i komercyjnych. Kontrolowanie korozji, kamienia i zanieczyszczeń mikrobiologicznych w przemysłowych systemach wodnych przedłuża żywotność sprzętu, pomaga zmaksymalizować wydajność i może poprawić jakość wytwarzanych produktów.

Zapytaj o produkt

Stacje uzdatniania wody pitnej

Ilość dostępnej wody zależy od kilku czynników: ilości opadów, szybkości parowania, wielkości przepływu w rzekach, ilości wód podziemnych oraz zużycia związanego z działalnością człowieka. Powszechne stosowanie do produkcji rolniczej środków chemicznych: nawozów, pestycydów, herbicydów czy fungicydów oraz odprowadzanie do wód powierzchniowych ścieków przemysłowych i socjalno bytowych powoduje, że jakość wody przeznaczonej do spożycia i na potrzeby socjalno-bytowe nie spełnia niezbędnych wymagań sanitarnych i konieczne jest jej uzdatnianie.

Wybór technologii uzdatniania wody związany jest bezpośrednio z jej składem i dokonywany jest indywidualnie. Watersystem posiada zestaw urządzeń pozwalających na realizację pełnego cyklu uzdatniania wody. W technologii uzdatniania wody wykorzystywane są procesy jednostkowe umożliwiające usunięcie z wody zanieczyszczeń mechanicznych, chemicznych i biologicznych:

  • Filtracja i mikrofiltracja - usuwanie zawiesin mineralnych i organicznych,

  • Sorpcja na węglu aktywnym – usuwanie związków organicznych i koloidów

  • Utlenianie związków żelaza i manganu – zwykle tlenem z powietrza

  • Odżelazianie i odmanganianie,

  • Dezynfekcja – związkami chloru, promieniami UV, ozonem.

Produkowane urządzenia umożliwiają budowę instalacji o wydajnościach dostosowanych do zapotrzebowania od kilkudziesięciu l/h dla domków jednorodzinnych do kilkudziesięciu m3/h dla regionalnych stacji uzdatniania wody.