Strona główna Fontanny interaktywne Uzdatnianie wody Ścieki przemysłowe Dla projektanta

Stacje ultrafiltracji wody

Współczesne systemy oczyszczania wody i ścieków muszą sprostać coraz wyższym wymaganiom ekologicznym i technologicznym. Dąży się do redukcji zużycia surowców naturalnych oraz odzysku i ponownego wykorzystania cennych składników i surowców. Wymaga to zastosowania różnego typu procesów rozdziału. Jednym z takich elementów przemysłowych układów filtracji wody są systemy membranowe.