Strona główna Fontanny interaktywne Uzdatnianie wody Ścieki przemysłowe Dla projektanta

Środki chemiczne, biocydy i inhibitory korozji

Watersystem dostarcza szeroką gamę środków chemicznych przeznaczonych do zastosowania w wielu aplikacjach. Oferujemy środki chemiczne wspomagające procesy flokulacji i flotacji, biocydy i inhibitory korozji, antyskalanty i środki do czyszczenia membran RO.

Biocydy

Występowanie zanieczyszczeń biologicznych jest częstą cechą wodnych instalacji chłodniczych oraz instalacji wody pitnej i użytkowej z wodą zimną. Dezynfekcja chemiczna wykorzystująca biocydy jest podstawowym sposobem zwalczania mikroorganizmów. Biocyd, w odróżnieniu od delikatniejszych środków dezynfekujących, to chemiczny preparat biobójczy zawierający co najmniej jedną substancję czynną umożliwiającą zniszczenie, unieszkodliwienie lub kontrolę wzrostu organizmów szkodliwych. W przypadku otwartych wodnych obiegów chłodniczych, takich jak np. wieże chłodnicze, stosowanie biocydów jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania instalacji

Dowiedz się więcej

Inhibitory korozji

Korozja, czyli proces stopniowej degradacji materiałów na skutek działania czynników środowiska, stanowi poważne zagrożenie dla wszelkiego typu systemów wodonośnych. Korozja instalacji wodnych może mieć postać reakcji chemicznej, reakcji elektrochemicznej, procesów mikrobiologicznych lub procesów fizycznych prowadzących do uszkodzeń materiałów konstrukcyjnych. Powstające w konsekwencji reakcji korozyjnych tlenki metali przedostają się do układu, zanieczyszczając wodę (rdzawa woda). Ryzyko wystąpienia zmian korozyjnych występuje zarówno w instalacjach z wodą gorąca, jak i w układach chłodniczych. W zależności od tego czy mamy do czynienia z instalacją grzewczą, parową (kocioł woda-para), chłodniczą czy systemem doprowadzającym wodę pitną, należy stosować innego rodzaju środki ochronny – inhibitory korozji.

Dowiedz się więcej

Antyskalanty

W celu ochrony membran w systemach RO  konieczne jest zmiękczenie wody w procesie wymiany jonowej oraz zastosowanie antyskalantu. Antyskalanty to środki chemiczne stworzone w celu zabezpieczania membran osmotycznych przed zapychającymi je osadami. Środki te powstrzymują krystalizację soli, nie doduszając do powstania kamienia. Antyskalanty chronią membrany odwróconej osmozy przed skutkami efektu polaryzacji, nie dopuszczając do ich zaczopowania, a co za tym idzie wydłużają żywotność stacji filtrującej. W przypadku wody o bardzo wysokiej alkaliczności, zaleca się korektę pH z użyciem kwasów

Dowiedz się więcej