Strona główna Fontanny interaktywne Uzdatnianie wody Ścieki przemysłowe Dla projektanta

Obiekty służby zdrowia

Watersystem dostarcza kompletne systemy uzdatniania wody dla domów opieki zdrowotnej, szpitali, klinik czy laboratoriów. Oferujemy ponadto systemy dozowania oraz rozcieńczania środków chemicznych.

 

 

 

 

więcej

Uzdatnianie wody w obiektach służby zdrowia. Dlaczego ważne?

Odpowiedni dobór stacji uzdatniania wody

Woda zapewnia prawidłowe funkcjonowanie szpitala. W każdym obiekcie służby zdrowia znajduje się instalacja wody zimnej i ciepłej. Stosowane obecnie nowoczesne urządzenia, będące na wyposażeniu instalacji szpitalnych mają wymóg, aby zasilała je woda uzdatniona. W sektorze ochrony zdrowia jest ona potrzebna do następujących celów:

 • Jako użytkowa woda pitna;
 • zasilania urządzeń na stacjach dializ;
 • zasilania kotłów parowych, by wytworzyła się para technologiczna – do systemów grzewczych, pralni czy kuchni szpitalnych;
 • wytwornic pary czystej – do sterylizacji, nawilżania powietrza oraz odgazowywania.

Z tej przyczyny utrzymanie w/w instalacji i urządzeń w sprawności wymaga, aby stacja uzdatniania wody była prawidłowo dobrana i sprawnie funkcjonowała. Woda wodociągowa, czy też czerpana prosto ze studni, nie nadaje się do bezpośredniego użycia - wymaga ona odpowiedniego i profesjonalnego układu filtracji wody. Zanim użyjemy jej jako wody pitnej, czy do instalacji technicznych (nawilżanie, sterylizacja itp.), poddawana jest wieloetapowemu uzdatnianiu tak, aby w efekcie końcowym spełniała surowe kryteria wymagane dla danej aplikacji.

Woda, która będzie używana np. w układach pary technologicznej czy w wytwornicach pary, musi spełniać rygorystyczne kryteria jakości określone przez producentów urządzeń, przez które jest używana. Bezwzględnie musi być także ciągle produkowana.


Woda uzdatniona dla szpitali

Szpitale zaopatrywane są w wodę z dwóch źródeł: wody miejskiej oraz lokalnych studni, stanowiących alternatywne źródło zaopatrzenia obiektu w wodę. W zależności od jej pochodzenia może ona zawierać różnego rodzaju mikroorganizmy czy metale, takie jak żelazo, mangan, aluminium, potas, wapń, magnez oraz inne pierwiastki chemiczne, które negatywnie wpływają na pracę urządzeń technicznych i instalacji wodnych.

Substancje zawarte w wodzie dostarczane do stacji uzdatniania wody mogą być podzielone na trzy kategorie:

 • związki organiczne, które zawierają węgiel, włączając pestycydy, herbicydy i chloraminy;
 • związki nieorganiczne, które nie zawierają węgla: sole, minerały i substancje chemiczne;
 • metale ciężkie, jakie mogą się pojawiać w stanie naturalnym, lecz najczęściej pochodzą z wypłukiwania metalu ze starych rur wykorzystywanych do dostarczania wody.


Technologia uzdatniania wody jest ważna

Z tej przyczyny przy projektowaniu i doborze stacji uzdatniania wody zasilającej urządzenia techniczne odpowiednio ustalona powinna zostać technologia uzdatniania wody, gwarantująca uzyskanie wody o wymaganych parametrach. Ważnym czynnikiem wpływającym na dobór stacji uzdatniania wody jest skład wody surowej. Pomimo iż często spełnia ona wymagania dla wodny pitnej, konieczne jest jej dodatkowe uzdatnienie ze względu na wymagania urządzeń, do których jest podawana.

Typowe procesy stosowane w tych obiektach

 • Filtracja mechaniczna (redukcja zanieczyszczeń mechanicznych, zabezpieczenie urządzeń i instalacji wodnej);
 • Zmiękczanie wody (redukcja twardości wody, ochrona i wydłużenie żywotności poszczególnych urządzeń);
 • Dezynfekcja wody (usunięcie niebezpiecznych bakterii i wirusów z wody);
 • Uzdatnianie wody ciepłej (eliminacja mętności, korozji i osadów w instalacjach);
 • Filtracja wody  na węglu aktywnym (redukcja chloru, zanieczyszczeń, zmętnienia, zapachu czy poprawa smaku wody);
 • Usuwanie  żelaza i manganu (pozbycie się niepożądanej barwy oraz posmaku wody);
 • Odwrócona osmoza (usunięcie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, wytwarzanie ultra czystej wody w instalacjach nawilżania czy chłodniczych);
 • Zagospodarowanie wody deszczowej (redukcja zużycia wody miejskiej, poprzez zastosowanie systemów do wykorzystywania wody deszczowej).
Więcej