Strona główna Fontanny interaktywne Uzdatnianie wody Ścieki przemysłowe Dla projektanta

Dezynfekcja wody

Większość metod uzdatniania wody nie zapewnia jej bezpieczeństwa mikrobiologicznego. Dlatego też dezynfekcja wody jest ważnym elementem technologii jej uzdatnienia w wielu aplikacjach. Jej celem jest unieszkodliwienie wszystkich mikroorganizmów patogennych oraz zabezpieczenie wody przed jej wtórnym skażeniem bakteriologicznym w sieci wodociągowej. Dezynfekcja wody musi być stosowana w przypadku uzdatniania wód powierzchniowych, natomiast w przypadku wód podziemnych, wolnych od patogenów, powinna zabezpieczać uzdatnioną wodę przed skażeniem wtórnym. Dezynfekcja może być prowadzona różnymi metodami zarówno fizykochemicznymi, jak i chemicznymi. W praktyce często łączy się te metody:

  • termiczne — pasteryzacja, dezaktywuje mikroorganizmy, prowadząc do denaturacji białek;
  • ultradźwiękowe — prowadzone za pomocą fal o częstotliwości powyżej 20 kHz silnie oddziałujących na żywe bakterie.

Mechanizm działania ultradźwięków opiera się na zjawisku kawitacji, tj. rozrywaniu komórki od wewnątrz na skutek wytworzenia w niej pęcherzyków gazu; promieniami UV. Metoda ta nie powoduje zmian chemicznych, ale woda musi być bardzo klarowna, bo inaczej promienie odbijają się od cząsteczek zawiesin i koloidów. Promieniowanie działa miejscowo. Wadą metody jest brak zabezpieczenia przed wtórnym skażeniem;

  • metodami chemicznymi, dozując dwutlenek chloru lub kwas podchlorawy.

 

Gdzie występują bakterie Legionella

Pałeczki wywołujące legionellozę występują w środowiskach wodnych, najbardziej na nie narażone są ciepłe i wilgotne miejsca. Źródłem zakażenia pałeczkami Legionella w obiektach mogą być m.in.: instalacje ciepłej wody, instalacje klimatyzacyjne, ale także nawilżacze powietrza, baseny, sitka prysznicowe, zawory czerpalne, wieże chłodnicze, myjnie, turbiny dentystyczne oraz urządzenia do wspomagania oddychania. Dobra wiadomość jest taka, że dotychczas nie zaobserwowano przenoszenia się Legionelli z jednego człowieka na drugiego. Rozwojowi bakterii sprzyja temperatura w zakresie 25-45 °C (optymalna temperatura do ich wzrostu wynosi 38 °C), niskie stężenie dezynfekantów, zastoiny wody i czynniki biotyczne takie jak obecność innych mikroorganizmów, biofilmu. Obecnie zwalczanie Legionelli jest jednym z największych wyzwań dla zarządców i właścicieli wielu dużych obiektów i budynków. W przypadku skażenia wykraczającego ponad normę, zarządcy i właścicele dużych obiektów mogą skutecznie zwalczyć Legionelle poprzez dezynfekcję termiczną lub metodę dozowania dwutlenku chloru za pomocą generatorów.

Zwalczanie Legionelli

Do zakażenia bakterią najczęściej dochodzi w wyniku inhalacji aerozoli, czyli drobnocząsteczkowych pyłów wodnych lub zachłyśnięcia się skażoną wodą. Szczególnie należy zwracać uwagę na urządzenia, które sprzyjają powstawaniu aerozoli w dużych obiektach i budynkach przemysłowych. Należą do nich przede wszystkim instalacje klimatyzacyjne, gdyż bakterie zawieszone w aerozolu transmitowane wiatrem stwarzają zagrożenie nawet do 1 km od źródła zakażenia. Jednym z podstawowych sposobów zwalczania bakterii Legionella jest dezynfekcja termiczna tzw. przegrzewanie instalacji. Niestety jej efekt jest krótkotrwały lub koszty jej przeprowadzenia są niewspółmierne do osiągniętych rezultatów. Co więcej, metoda termiczna ma ograniczone działanie i stwarza szereg problemów technicznych związanych z możliwością uszkodzenia systemu instalacji, zwiększeniem ilości kamienia kotłowego. Ponadto standardowe metody zwalczania Legionelli nie przenikają przez biofilm, przez co nie są w stanie usunąć znacznych ilości bakterii. Z tego powodu obecnie stawia się na długofalowe i opłacalne metody zwalczające Legionelle, które zapewnią pożądany rezultat bez stwarzania zagrożenia dla urządzenia i jego elementów instalacyjnych.

Dwutlenek chloru – skuteczna dezynfekcja

Jedną z najbardziej efektywnych metod dezynfekcji wody pitnej jest dozowanie dwutlenku chloru (ClO₂).Dwutlenek chloru eliminuje bakterie, zarodniki i niezawodnie zabija Legionellę. Dwutlenek chloru ma znacznie silniejszy efekt dezynfekcyjny niż chlor i to w szerokim zakresie pH. Przy zastosowaniu dwutlenku chloru nie powstają żadne niebezpieczne produkty uboczne (THM, dioksyny, chlorofenole itp.). Dwutlenek chloru jest powszechnie stosowany na miejskich i lokalnych stacjach uzdatniania wody pitnej, często w kombinacji z lampami UV. Lampy UV dezynfekują wodę “lokalnie”, dwutlenek chloru jest skuteczny na całej długości rurociągu i dociera i do oddalonych punktów poboru wody. Dodatkowo eliminuje warstwę biologiczną (biofilm), który jest “siedliskiem i schronem” milionów różnych, w tym niebezpiecznych bakterii. Dezynfekcja dwutlenkiem chloru ma długotrwały efekt, natomiast środek ten idealnie nadaje się również do dezynfekcji “szokowej” lub jednorazowej. Zwalczanie Legionelli dwutlenkiem chloru gwarantuje skuteczne usunięcie pojedynczych pałeczek bakterii nawet w stosunkowo niskich stężeniach: 0,1 – 0,2 mg ClO2/l dla wody zimnej a 0,35 mg ClO2/l w systemach gorącej wody. Dopozostałych zalet tej metody zaliczamy możliwość przeprowadzenia dezynfekcji bez konieczności wyłączania obiegu zeksploatacji. Ponadto sprzedawane przez nas generatory dwutlenku chloru są łatwe w montażu i konfiguracji. Mogąrównież działać bezobsługowo według indywidualnych potrzeb.

Jak wykryć obecność Legionelli

Przestrzegamy, by regularnie badać źródło wody na obecność bakterii Legionelli, gdyż stwierdzenie powyżej 1000 komórek bakterii w 100 ml jest sygnałem do szybkiego wdrożenia czynności interwencyjnych. Badanie najlepiej zlecać specjalistom, którzy zbadają próbkę wody w certyfikowanym laboratorium. My z kolei polecamy zapoznać się z oferowanymi przez nas generatorami dwutlenku chloru LOTUS

Pozostałe technologie i urządzenia

Stacje zmiękczania wody
Stacje zmiękczania wody
Stacje dechloracji wody
Stacje dechloracji wody
Dozowniki antyskalantów
Dozowniki antyskalantów
Filtry sedymentacyjne
Filtry sedymentacyjne