Strona główna Fontanny interaktywne Uzdatnianie wody Ścieki przemysłowe Dla projektanta

Stacje demineralizacji wody mixed-bed

Stacje typu mixed-bed wykorzystywane do końcowego uzdatniania wody demineralizowanej w instalacjach technologicznych np. w elektronice, szpitalnictwie, elektrowniach. Stanowią one ostatni etap doczyszczania wody, uzdatnionej wstąpienie np. w jednostkach odwróconej osmozy. Stosując stacje typu mixed – bed możemy uzyskać przewodnictwo wody < 0,2 μS/cm przy 10°C. Urządzenia umożliwiają również produkcję wody zdemineralizowaną bezpośrednio z kranu eliminując konieczność jej zakupu.

Jak działa wymiennik jonowy ze złożem mieszanym? Oprócz nierozpuszczonych zanieczyszczeń, takich jak cząsteczki stałe czy mikroorganizmy, woda pitna zawiera również sole o różnych stężeniach. Składają się one z jonów metali (kationów) i pozostałości kwasów (anionów). Te kationy i aniony są usuwane za pomocą specjalnych żywic jonowymiennych, które absorbują kationy (np. Ca2+, Mg2+, Na+) i aniony (np. Cl-, SO42-, NO3-) rozpuszczone w wodzie, uwalniając w zamian odpowiednio H+- i OH-. Ten proces wymiany dostarcza całkowicie odsoloną wodę - czysty H2O. Jest on zarówno wydajny, jak i przyjazny dla środowiska.

Systemy DI oparte na wymiennych żywicach jonowych  - zwane również systemami do demineralizacji wody - są najprostszym i najbardziej opłacalnym sposobem wytwarzania wody demineralizowanej. Systemy jonowymienne STR MB  można szybko i łatwo zainstalować w obiektach w niezliczonych zastosowaniach

Zalety urządzeń

Komponenty będące na wyposażeniu urządzeń, w tym elementy kontrolne i pomiarowe, niemal w całości mogą zostać dopasowane do potrzeb klientów.

 

Zbiorniki ciśnieniowe
Zbiorniki ciśnieniowe

Urządzenia dostarczane z odpornymi na korozje zbiornikami ciśnieniowymi wykonanymi z tworzywa sztucznego, zapewnia to pewna i długotrwałą pracę

Złoże DI
Złoże DI

Wkład demineralizujący w stacji demineralizacji STR MB jest gotową do użytku mieszanką złóż odpowiednią do wytwarzania wody  o  dużej czystości.

Miernik jakości wody
Miernik jakości wody

Konduktometr umożliwia ciągły pomiar jakości  wody oraz określić moment wymiany złoża

Jak działają systemy STR MB

Każda stacja STR MB jest w stanie wyprodukować tylko określona ilość wody demineralizowanej o przewodności < 5 µs/cm. Po uzdatnieniu danej objętości wody (zależnej od przewodności wody surowej), należy wymienić złoże jonitowe na nowe w celu utrzymania wymaganej jakości wody. Pomiar jakości wody wykonywany jest ręcznie lub automatycznie za pomocą konduktometru.

 

Żywice jonowymienne

Wkład demineralizujący w stacji demineralizacji STR MB jest gotową do użytku mieszanką złóż odpowiednią do wytwarzania wody zdemineralizowanej o bardzo dużej czystości. Wkład otrzymuje się przez jednorodne mieszanie dwóch w pełni zregenerowanych żywic jonowymiennych - kationitu silnie kwaśnego i anionitu silnie zasadowego. Składnik kationowy jest standardową żelową żywicą kationową w formie wodorowej, natomiast wymieniacz anionowy jest silnie zasadową żelową żywicą anionową typu I. Wybrane są one tak, aby osiągnąć najlepsze rezultaty, gdy woda surowa zawiera duże ilości krzemionki

Pozostałe technologie i urządzenia

Stacje zmiękczania wody
Stacje zmiękczania wody
Stacje dechloracji wody
Stacje dechloracji wody
Dozowniki antyskalantów
Dozowniki antyskalantów
Filtry sedymentacyjne
Filtry sedymentacyjne