Strona główna Fontanny interaktywne Uzdatnianie wody Ścieki przemysłowe Dla projektanta

Inhibitory korozji

Inhibitory korozji

Korozja, czyli proces stopniowej degradacji materiałów na skutek działania czynników środowiska, stanowi poważne zagrożenie dla wszelkiego typu systemów wodonośnych. Korozja instalacji wodnych może mieć postać reakcji chemicznej, reakcji elektrochemicznej, procesów mikrobiologicznych lub procesów fizycznych prowadzących do uszkodzeń materiałów konstrukcyjnych. Powstające w konsekwencji reakcji korozyjnych tlenki metali przedostają się do układu, zanieczyszczając wodę (rdzawa woda). Ryzyko wystąpienia zmian korozyjnych występuje zarówno w instalacjach z wodą gorąca, jak i w układach chłodniczych. W zależności od tego czy mamy do czynienia z instalacją grzewczą, parową (kocioł woda-para), chłodniczą czy systemem doprowadzającym wodę pitną, należy stosować innego rodzaju środki ochronny – inhibitory korozji.