Strona główna Fontanny interaktywne Uzdatnianie wody Ścieki przemysłowe Dla projektanta

Projekty i usługi

Wykonujemy  zadania w formule „pod klucz”, oferując kompleksowe wykonawstwo zadań inwestycyjnych — projektowanie i budowa stacji uzdatniania wody oraz  oczyszczalni ścieków w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. System obejmuje realizację i nadzór nad kolejnymi etapami wykonawczymi, tj. opracowania koncepcji, projektów budowy stacji uzdatniania wody/ścieków, kosztorysów, dostawy i montażu urządzeń, przeprowadzenia rozruchu instalacji oraz przekazania gotowego obiektu do eksploatacji. Kompleksowe podejście zapewnia Inwestorowi najwyższy poziom jakości oraz wysoką oszczędność. Wykwalifikowana kadra pracownicza gwarantuje właściwy przebieg oraz całościową koordynację inwestycji .

 

 

Zakres usług Watersystem

Dzięki bogatej wiedzy i doświadczeniu  jesteśmy w stanie precyzyjnie dobrać technologię odpowiednią dla danej aplikacji na podstawie analiz wody czy ścieków oraz wymagań klientów. W swoich projektach wykorzystujemy sprawdzone technologie i urządzenia. Dostarczamy usługi i urządzenia wysokiej jakości , które gwarantują satysfakcję klienta i skuteczność procesu uzdatniania. 

Podstawowy zakres usług obejmuje 

  • wykonanie analiz fizykochemicznych wody i ścieków

Wykonanie badań pozwala na dokładne określenie  składu chemicznego wody. Na ich podstawie  dobieramy technologie uzdatniania wody  tak aby spełnić wymagania danej aplikacji

  • prace badawcze i testy pilotażowe

Badania pilotażowe, inaczej nazywane badaniami próbnymi, przeprowadzane są po to, aby przetestować czy dobrana technologia , przebiegać będzie zgodnie z założeniami i pozwoli uzyskać określone parametry. Oferujemy możliwość przeprowadzenia prób pilotażowych /testowych na urządzeniach ze swojej oferty. Próby te jednoznacznie obrazują możliwe do osiągnięcia efekty filtracji i często zachęcają przyszłych użytkowników do instalacji docelowych urządzeń.

  • prace projektowe

W projekcie podstawowym uwzględnia się określone parametry, wyniki badań laboratoryjnych i testów pilotażowych, wymagania konstrukcyjne oraz budżet klienta. Wraz z ustaleniem projektu podstawowego określa się proces technologiczny i jego główne komponenty. Definiuje się niezbędne działania budowlane. Określone zostają również koszty wykonania i eksploatacji instalacji. W tym momencie Watersystem opracowuje szczegółową ofertę na dostawę i montaż urządzeń oraz wyposażenia.

  • dostawy i budowa instalacji 

Ze względu na wysokie wymagania klientów, większość swoich urządzeń Watersystem buduje we własnych warsztatach. Komponenty instalacji i moduły są przy tym w ten sposób prefabrykowane, aby można je było szybko zmontować na placu budowy bez utraty jakości jednocześnie oszczędzając czas podczas montażu u klienta.

  • rozruch instalacji

Instalacje do obróbki wody procesowej i ścieków technologicznych często uruchamia się równolegle z uruchomieniem nowej produkcji. W tym czasie muszą zostać optymalnie dopasowane do specyficznej jakości wody i ścieków. Należy przy tym uwzględnić optymalne parametry i koszty eksploatacji. Inżynierowie procesu, z długoletnim doświadczeniem z zakresu biologii, budowy maszyn i elektrotechniki odgrywają najistotniejszą rolę przy optymalizacji podczas rozruchu wyposażenia.

  • optymalizacja procesu

Podczas długiego okresu użytkowania instalacji wodno-ściekowej często dochodzi do zmian w składzie mediów i wymagań odnośnie jakości oczyszczania. Ponowna kontrola wszystkich założeń projektowych, optymalizacja niektórych etapów procesu, czy zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych  w danej chwili może przynieść dodatkowe oszczędności.