Home Interactive fountains Water treatment plants Industrial wastewater treatment installations

Zmiękczacze przemysłowe DTR MAGNUM

Zmiękczacze przemysłowe DTR MAGNUM

Zmiękczacze dwukolumnowe DTR MAGNUM ze sterownikami Logix, to idealne zastosowanie dla obiektów komercyjnych jak mieszkania, hotele , pralnie , zakłady przemysłowe. Przeznaczone są do zmiękczania wody pitnej lub użytkowej , pozbawionej uprzednio żelaza i manganu, w instalacjach w których wymagana jest ciągła dostawa wody miękkiej tzn. wszędzie tam, gdzie pobór wody odbywa się przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Główne komponenty

 • Zawory sterujące wykonane z Norylu odpornego na korozję
 • Sterownik elektroniczny w wersji objętościowej
 • Centralna rura dystrybucyjna z koszem dolnym i górnym
 • Zbiorniki ciśnieniowe
 • Żywica jonowymienna
 • Zbiorniki na solankę  z wyposażeniem ( przelew, ruszt, tuba, itp
Zasilanie
Zalety
 • Automatyczne sterowanie procesem regeneracji złoża
 • Wysoka żywotność złoża jonowymiennego
 • Bardzo wysoka zdolność usuwania jonów twardości
 • Głowice sterujące wyposażone w przepływomierze umożliwiające regenerację wg zużycia wody
 • Odporne na korozję głowice i zbiorniki ze złożem
 • Praca naprzemienna i równoległa
 • Historia pracy i diagnostyka
 • Płukanie i regeneracja złoża z wykorzystaniem roztworu soli NaCl
 • Możliwość podłączenia sygnałów do BMS
 • Prosta instalacja, uruchomienie i konserwacja
 • Pewne i długotrwałe działanie
Zastosowanie
 • Zakłady przemysłowe
 • Pralnie
 • Układy chłodnicze
 • Instalacje grzewcze i kotłowe
 • Wstępne uzdatnianie przed systemami RO