Home Interactive fountains Water treatment plants Industrial wastewater treatment installations

Zmiękczacze pojedyncze STR ze sterownikami Logix

Zmiękczacze pojedyncze STR ze sterownikami Logix

Zmiękczacze pojedyńcze ze sterownikami Logix, to idealne zastosowanie dla obiektów komercyjnych jak mieszkania, hotele , pralnie , zakłady przemysłowe. Przeznaczone są do zmiękczania wody pitnej lub użytkowej , pozbawionej uprzednio żelaza i manganu, w instalacjach w których wymagana jest umiarkowana ilość zmiękczonej wody w ciągu dnia, tzn.wszędzie tam, gdzie pobór wody nie odbywa się przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Dostępne wersje sterowania:

 • ze sterownikiem czasowym typ 740 wyzwalającym proces regeneracji po upływie zadanego czasu
 • z mikroprocesorowym sterownikiem objętościowym 760 uruchamiającym proces regeneracji złoża w funkcji objętości przepływającej wody i twardości
 • ze sterownikiem czasowym typ 742 wyzwalającym proces regeneracji po upływie zadanego czasu; regulowany czas płukania wstecznego
 • ze sterownikiem objętościowym 762 który uruchamia proces regeneracji złoża w funkcji objętości przepływającej wody i twardości; regulowany czas płukania wstecznego
 • ze sterownikiem objętościowym 764, który uruchamia proces regeneracji złoża w funkcji objętości przepływającej wody i twardości, regulowany czas płukania wstecznego, sterownik umożliwia podłączenie równolegle kolejnych kolumn , blokada jednoczesnej regeneracji dwóch kolumn
Podstawowe wyposażenie
 • zbiornik ciśnieniowy z kompozytu epoksydowo – szklanego
 • zbiornik solanki
 • wielocyklowy zawór sterujący z tworzywa sztucznego ze sterwonikiem Logix
 • kationit silnie kwaśny w formie sodowej
 • zasilacz 12 V DC.
Zastosowanie
 • obiekty mieszkaniowe
 • hotele
 • zakłady przemysłowe
 • instalacje domowe