Home Interactive fountains Water treatment plants Industrial wastewater treatment installations

Filtry FRM Magnum

Filtry FRM Magnum

Odżelazianie jest stosowane do poprawy jakości wody pitnej, głównie jej smaku, zapachu i barwy. Jony żelaza mają wpływ nie tylko na powstawanie brunatnych plam i osadów z prania, ale także powodują nadmierny rozwój bakterii żelazowych, które osadzają się na wewnętrznych ściankach przewodów wodociągowych i skracają ich żywotność. Systemy odżelaziające eliminują z wody różne formy rozpuszczonego, wytrąconego i bakteryjnie związanego żelaza.

Filtry odżelaziające mogą uzdatniać wodę dla kotłowni wodnych, obiegów chłodniczych, instalacji przemysłowych i domowych, a także obiektów usługowych, jako układ zabezpieczający instalacje jonitowe i membranowe.

Dostępne wersje sterowania:

  • ze sterownikiem czasowym Logix 742; uruchamia proces regeneracji po upływie zadanego czasu
Budowa
  • zbiornik ciśnieniowy z kompozytu epoksydowo – szklanego,
  • wielocyklowy zawór sterujący Magnum Cv
  • wypełnienie - żwir filtracyjny
  • zasilacz 12 V DC.
Wyposażenie dodatkowe
  • zawory wspomagające płukanie
  • sprężarka
  • zestaw do montażu bocznego
  • aerator
Files to download