Home Interactive fountains Water treatment plants Industrial wastewater treatment installations

Filtry FRM AQ

Filtry FRM AQ

Odżelazianie i odmanganianie jest stosowane do poprawy jakości wody, głównie jej smaku,zapachu oraz barwy. Jony żelaza i manganu mają wpływ nie tylko na powstawanie brunatnych plam i osadów, ale także powodują nadmierny rozwój bakterii żelazowych i manganowych.Systemy filtracyjne eliminują z wody rożne formy rozpuszczonego, wytrąconego i bakteryjnie związanego żelaza i manganu. Filtry odżelaziająco - odmanganiające mogą uzdatniać wodę dla kotłowni wodnych, obiegów chłodniczych, instalacji przemysłowych, obiektów usługowych, zakładów produkcyjnych
jako układ zabezpieczający instalacje jonitowe, membranowe i innych zastosowań

Dostępne wersje zaworów sterujących:

  • z zaworami sterowanymi powietrzem
  • z zaworami sterowanymi woda
  • z zaworami sterowanymi elektrycznie