Home Interactive fountains Water treatment plants Industrial wastewater treatment installations

Filtry MNG Performa

Filtry MNG Performa

Odżelazianie i odmanganianie stosowane jest do poprawy, jakości wody..Jony żelaza i manganu mają wpływ nie tylko na powstawanie brunatnych plam i osadów z wapnia, ale także powodują nadmierny rozwój bakterii żelazowych i manganowych osadzających się na wewnętrznych ściankach przewodów wodociągowych i skracających ich żywotność. Systemy filtracyjne eliminują z wody rożne formy rozpuszczonego, wytrąconego i bakteryjnie związanego żelaza i manganu. Filtry odżelaziająco - odmanganiające mogą uzdatniać wodę dla kotłowni wodnych, obiegów chłodniczych, instalacji przemysłowych i domowych jako pojedyncze urządzenia lub jako element stacji wstępnego uzdatniania przed kolejnymi urządzeniami (np. odwrócona osmozą)

Dostępne wersje sterowania:

  • z elektronicznym sterownikiem czasowym 740; uruchamia proces regeneracji po upływie zadanego czasu
  • z elektronicznym sterownikiem czasowym 742; uruchamia proces regeneracji po upływie zadanego czasu; regulowany czas płukania wstecznego i formującego
Zalety
  • automatyczne sterowanie procesem regeneracji złoża
  • wysoka zdolność do usuwania żelaza i mętności
  • dostęp do danych diagnostycznych i historii pracy
  • płukanie wstępne i formujące
  • możliwość podłączenia sygnałów do BMS
  • wysokie prędkości przepływu
  • niski spadek ciśnienia
  • możliwość pracy równoległej wielu filtrów
Files to download