Instalacje grzewcze

Instalacje grzewcze

Woda dla celów kotłowych ma zróżnicowane wymagania co do jakości. Zależnie od jej rodzaju może to być woda kotłowa znajdująca się w kotłach, w których poddawana jest odparowaniu, woda zasilająca kotły, a także woda dodatkowa przeznaczona do pokrycia strat w obiegu wodno-parowym.

Sprawna i bezpieczna praca urządzeń ciepłowniczych zależna jest od jakości wody zarówno zasilającej kotły, jak i krążącej we współpracujących z nimi obiegach ciepłowniczych. Jakość wody obiegowej i zasilającej kotły w sposób bezpośredni zależy od jakości wody dodatkowej kierowanej do uzupełniania strat w tych obiegach.

W tym zakresie Watersystem oferuje różne systemy obróbki wody.

  • stacje zmiękczania wody metoda jonową
  • stacje demineralizacji wody metoda jonową
  • stacje odwróconej osmozy
  • dozowniki inhibitorów korozji
  • dozowniki korekty ph
  • automatykę kontrolno- pomiarową

folder uzdatnianie wody

Stacje odwróconej osmozy

Katalog fontannowy

Filtry ciśnieniowe

folder fontanny

Zmiękczacze wody