Strona główna Fontanny interaktywne Uzdatnianie wody Ścieki przemysłowe Dla projektanta

Stacja uzdatniania wody z filtrami ciśnieniowymi AQ

Centralna stacja uzdatniania wody, przeznaczona do usuwania żelaza i manganu.
Zasada działania jest następująca: układ pomp I-go stopnia  podaje wodę przez system napowietrzania i dalej przez układ filtrów ciśnieniowych do zbiorników magazynowych. Następnie za pomocą pomp II stopnia woda tłoczona będzie do sieci zakładowej,  gdzie jej cześć skierowana zostanie do punktów jej odbioru jako woda gospodarcza, a druga cześć poddana zostanie kolejnym etapom uzdatniania i skierowana zostanie min.  do kotłowni parowej.
Dostarczone filtry w wykonaniu przemysłowym, odznaczają się pewną pracą zaworów sterujących i umożliwiają pełna kontrolę w tym wskazanie stanów pracy jak płukanie, napełnianie, pobór wody oraz pomiar wielkości fizycznych, przepływ ciśnienie, poziom wody.