Strona główna Fontanny interaktywne Uzdatnianie wody Ścieki przemysłowe Dla projektanta

Szpital w Lublinie II

Woda w Szpitalach, wykorzystywana jest w procesie mycia i dezynfekcji poczynając od mycia wstępnego wodą wodociągową po wstępnym jej zmiękczaniu, a na płukaniu końcowym wodą demineralizowaną kończąc.

Woda w obszarze medycznym musi spełniać wysokie wymagania jakościowe i spełniać kryteria wody o odpowiedniej czystości. Nieodpowiedniej jakości woda jest najczęściej źródłem problemów związanych z efektami procesów

dekontaminacji oraz sprawności i żywotności myjni, dezynfektorów i sterylizatorów parowych. Aby dostarczyć wodę o pożądanym stopniu czystości należy zastosować wielostopniowy proces jej uzdatniania obejmujący różne technologie.

W z końcem roku 2023 uruchomiliśmy i oddaliśmy do użytku kolejną stacje uzdatniania wody, tym razem dla Szpitala w Lublinie

 

Proces jej uzdatniania obejmuje technologie

  • Filtracja wstępna
  • Zmiękczanie jonowe
  • Demineralizację metodą odwróconej osmozy
  • Magazynowanie i dezynfekcja
  • Doczyszczanie na złożu mieszanym