Strona główna Fontanny interaktywne Uzdatnianie wody Ścieki przemysłowe Dla projektanta

Szpital Bielański w Warszawie

Uzdatnianie wody w służbie zdrowia ma fundamentalne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania obiektów i placówek medycznych. Obiekty te wymagają wysokiej jakości wody dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, jak i funkcjonowania obiektu.

Odpowiednie parametry wody są szczególnie istotne w przypadku centralnych sterylizatorni. Woda powinna mieć niską przewodność, a także powinna być pozbawiona minerałów i bakterii.

Stacja uzdatniania wody w Szpitalu Bielańskim w Warszawie została uruchomiona, wyregulowana i przekazana do eksploatacji z końcem roku 2023. Woda po przejściu przez stację spełnia wymagania wody przeznaczonej do sterylizacji narzędzi na bloku operacyjnym, co zostało potwierdzone pozytywnymi wynikami badań wody.

Jakie technologie uzdatniania wody wykorzystane zostały podczas tej realizacji?

Zmiękczanie wody

Przeznaczone jest do usuwanie z wody jonów wapnia i magnezu odpowiedzialnych za powstawanie osadu wapnia i blokowanie membran odwróconej osmozy ( RO)

Odwrócona osmoza

Jednym z procesów uzdatniania wody dla sterylizatorni jest demineralizacja w oparciu o odwróconą osmozę. Jest to rodzaj filtracji, czyli mechanicznego usuwania zanieczyszczeń. Woda przepływa przez membrany RO, gdzie zanieczyszczenia  gromadzone są na jej powierzchni  a dalej płynie tylko oczyszczona woda, zwana Permeatem.

Stacja uzdatniania wody funkcjonuje w systemie pracy ciągłej. Na bieżąco na panelu sterownika RO monitorowane są podstawowe parametry jak ciśnienie, poziom wody w zbiorniku, aktualny status pracy itp.

Magazynowanie wody

Uzdatniona woda zdemineralizowana magazynowana jest w pojedynczym zbiorniku magazynowym, wyposażonym w niezbędne króćce oraz czujniki poziomu, stale śledzące stan napełnienia zbiornika.

Z uwagi na agresywność wody po procesie odwróconej osmozy stacja uzdatniania wody posiada system podnoszenia ciśnienia - pompę wysokiego ciśnienia z falownikiem ze stali nierdzewnej.

Doczyszczanie oraz dezynfekcja wody

Woda po procesie odwróconej osmozy zostaje dokładnie oczyszczona oraz zdezynfekowana. Celem jest utrzymanie wymaganej przewodności wody uzdatnionej na poziomie <5 uS/cm. Ostateczne doczyszczanie wody realizowane jest na złożu mieszanym w filtrze MB. Filtr ten wyposażony jest w sondę do pomiaru przewodności z wyjściem 4-20 mA oraz w zawory regulacyjne.

Dezynfekcja wody zdemineralizowanej odbywa się w pętli za pomocą pojedynczej lampy UV. Taka dezynfekcja promieniami UV niszczy życie mikrobiologiczne, nie zmieniając składu fizykochemicznego, smaku i zapachu cieczy. W wyniku stosowania tej metody nie powstają produkty uboczne dezynfekcji, ponieważ intensywność promieniowania wymagana dla procesu jest mniejsza niż intensywność niezbędna do przebiegu reakcji fotochemicznych.