Do czego służy aspirator i jak powinien być zainstalowany?

Napowietrzacz jest urządzeniem służącym do wprowadzania powietrza do przewodu wodociągowego, w którym płynie woda zawierająca metale jak żelazo i mangan. Tlen zawarty w powietrzu utlenia związki Fe 2+ (wodorowęglany, wodorotlenki i siarczany żelazawe) do związków Fe 3+ (wodorotlenek żelazowy), które są łatwe do usunięcia na różnego typu filtrach.

Aspirator, powinien być zainstalowany pomiędzy hydroforem z pompą - w pozycji poziomej lub pionowej - umożliwiając łatwy dostęp do elementów regulacji urządzenia. Po stronie wylotu z napowietrzacza należy pozostawić odcinek rury o długości ok. 25 cm, przebiegający w linii prostej oraz zamontować obejście, np. w celu uzyskania większego poboru wody

W celu prawidłowego nastawienia aspiratora należy wykonać następujące czynności:

  • otworzyć najbliższy kurek czerpalny za napowietrzaczem;
  • przyłożyć do otworu ssania palec i sprawdzić, czy jest odczuwalne lekkie ssanie;
  • jeżeli ssanie jest zbyt słabe, zmniejszyć przepływ wody dokręcając śrubę 3.

Uwaga! Gdy ssanie jest zbyt intensywne, woda pieni się, co jest wynikiem nadmiaru powietrza w wodzie .
Jego nadmiar powinien być odprowadzony przez odpowietrznik zainstalowany na hydroforze.