Woda pitna z deszczówki

Wytwarzaj wodę pitną z deszczówki łatwo i niedrogo dzięki nowej technologii uzdatniania wody

Idea samowystarczalnego zaopatrzenia w wodę nie jest nowa. Większość z tych systemów  znajduje się w wiejskiej, niezagospodarowanej przestrzeni i są zasilane wodą gruntową. Jednak nie każdy właściciel domu ma możliwość korzystania z tych źródeł. Woda deszczowa na ogól używana jest do płukania toalet i nawadniania ogrodu. Obecnie dzięki AQUALOOP możemy wykorzystywać ją również jako wody pitnej.

Główne zalety tak zwanej technologii AQUALOOP

  • Oszczędność zasobów wody pitnej
  • Mniejsze straty ciśnienia w instalacji z uwagi na redukcję powstającego osadu wapnia
  • Większa niezależność od dostaw wody miejskiej
  • Niższe koszty eksploatacyjne

 

 

Jakość wody

Jakość wody deszczowej i wydajność uzdatniania wody badano za pomocą próbek w różnych punktach całego systemu. Wyniki analizy pokazują, że obciążenie bakteryjne wody  deszczowej jest już bardzo niskie. 

Wyniki analizy systemu wody deszczowej AQUALOOP

parametr Wartość graniczna (zgodnie z TrinwV) Przygotowanie według AQUALOOP
Escherichia coli 0 / 100ml 0 / 100ml
enterokoki 0 / 100ml 0 / 100ml
Bakterie coli 0 / 100ml 0 / 100ml
Numer kolonii 22 ° C 1000 / ml 0 / ml
Numer kolonii 36 ° C 100 / ml 0 / ml
Pseudomonas aeruginosa 0 / 100ml  
TOC --- 0,85 mg / l
pH na miejscu 9.5 8.58
wapń   9,9 mg / l
magnez   <0,5 mg / l
Przewodność w 25 ° C 2790 μs / cm 64 μs / cm
miedź 2 mg / l <0,002 mg / l
nikiel <0,02 mg / l <0,005 mg / l
Zmętnienie w laboratorium 1 NTU 0,11 NTU
Clostridium perfringens 0 / 100ml 0 / 100ml
azotan 50 mg / l 3,4 mg / l
azotyn 0,5 mg / l <0,02 mg / l
rtęć <0,001 mg / l <0,0002 mg / l
kadm <0,001 mg / l <0,003 mg / l
     
Źródło: Institute for Water and Wastewater Analysis GmbH