Fontanna przed CH Posnania w Poznaniu

Opis:

W fontannie przed CH Posnania w Poznaniu wyróżniamy następujące układy technologiczne:

  • Centralna dysza wieloobrazowa bijąca wodą na wysokość do 9m i średnicę do 6m.
  • Okrąg 8 dysz strumieniowych bijących wodą na wysokość do 3m i zasilane w wodę poprzez podwodne agregaty fontannowe.
  • Promienie z 28 dysz strumieniowych bijących wodą na wysokość do 1.5m i zasilane w wodę poprzez podwodne agregaty fontannowe.
  • Okrąg 8 dysz parabolicznych Jumping Jet bijących wodą na wysokość do 1.5m i zasięgu do 2m.
  • System oświetlenia LED RGB każdego strumienia wodnego.
  • Automatyczny układ uzdatniania wody wraz z dozowaniem chemii.
  • System kontroli poziomu wody i automatycznego uzupełniania.

Sterownik multimedialny odpowiedzialny za pokazy „woda światło dźwięk”.