Fontanna Interkatywna przy ulicy 3 Maja w Zabrzu

Zakres prac:

W ramach rewitalizacji placu przy skrzyżowaniu ulic Św. Floriana i 3 Maja w Zabrzu zrealizowano:

  • wykonanie projektu wykonawczego i powykonawczego wraz z koordynacją branżową
  • dostawę, montaż i uruchomienie technologii fontanny
  • szkolenie obsługi fontanny w zakresie użytkowania i konserwacji fontanny

Wykonany układ technologiczny składał się z następujących zespołów:

  • układ atrakcji wodnych w niecce wraz z agregatami fontannowymi sterowanymi sygnałem cyfrowym
  • oświetlenie ledowe kolorowe obrazów wodnych sterowane sygnałem cyfrowym
  • automatyczny układ kontroli i uzdatniania wody wraz z dozowaniem chemii
  • system kontroli poziomu wody i automatycznego uzupełniania
  • system kontroli siły wiatru i wyłączania fontanny
Kliknij Tutaj aby zobaczyć lokalizację fontanny