Strona główna Fontanny interaktywne Uzdatnianie wody Ścieki przemysłowe Dla projektanta

Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej

Zużycie wody w przemyśle jest bardzo duże. Bez wody wiele procesów produkcyjnych nie byłoby możliwych. Woda wykorzystywana jest zarówno przy produkcji żywności i napojów, jak i do instalacji chłodzących, wytwarzania pary, mycia instalacji i w innych celach. Tak duże zapotrzebowanie na wodę coraz częściej skłania przedsiębiorców do opracowania planu optymalizacji gospodarki wodno-ściekowej firmy.

Odzysk wody

Restrykcyjne uregulowania prawne zmuszają użytkowników i konsumentów wód do ich racjonalnego gospodarowania. Oczyszczanie wód technologicznych wymagane jest przed zrzutem lub zawróceniem do obiegu. W rozwiązaniu tych problemów przychodzą z pomocą techniki membranowe. Powszechnie uważa się, że każdy strumień ciekły można przy użyciu technik membranowych, rozdzielić na czysty rozpuszczalnik oraz mocno zatężone substancje zawieszone lub rozpuszczone. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań służących do separacji cieczy techniką membranową.

  • mikrofiltracja
  • ultrafiltracja
  • nanofiltracja
  • odwrócona osmoza

 

Mikrofiltracja  ( MF) należy do grupy ciśnieniowych technik membranowych. Oznacza to, że siłą napędową procesu jest różnica ciśnień panujących po obu stronach membrany. Do zadań tej techniki należy zatrzymywanie cząstek widocznych gołym okiem, tj. tworzących mętne zawiesiny, a także zatrzymywanie bakterii.

Ultrafiltracja  ( UF) jest kolejną z rzędu ciśnieniową techniką membranową. Przy użyciu membran ultrafiltracyjnych możliwe staje się zatrzymanie cząsteczek tłuszczy i białek. Ponadto zatrzymywana jest zdecydowana większość wirusów znajdujących się w cieczy. Uważa się, że ultrafiltracja zatrzymuje cząstki o wielkościach większych niż 0,01 mikrometra.

Nanofiltracja ( NF) to kolejna technika ciśnieniowa stosowana w procesach obróbki cieczy. Nanofiltracja dzięki membranom o bardzo małym rozmiarze porów i dodatkowym ładunku powierzchniowym membrany jest w stanie zatrzymywać pojedyncze jony wielowartościowe (np. jony magnezu, wapnia, żelaza). W tej technice membranowej stosowane są ciśnienia dochodzące do 50 barów.

Odwrócona osmoza  ( RO) Zadaniem odwróconej osmozy jest zatrzymanie wszystkich cząstek i cząsteczek, poza cząsteczkami rozpuszczalnika. W odwróconej osmozie stosuje się ciśnienia z zakresu 10-150 barów.