Strona główna Fontanny interaktywne Uzdatnianie wody Ścieki przemysłowe Dla projektanta

Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej

Zużycie wody w przemyśle jest bardzo duże. Bez wody wiele procesów produkcyjnych nie byłoby możliwych. Woda wykorzystywana jest zarówno przy produkcji żywności i napojów, jak i do instalacji chłodzących, wytwarzania pary, mycia instalacji i w innych celach. Tak duże zapotrzebowanie na wodę coraz częściej skłania przedsiębiorców do opracowania planu optymalizacji gospodarki wodno-ściekowej firmy.

Odzysk wody

Restrykcyjne uregulowania prawne zmuszają użytkowników i konsumentów wód do ich racjonalnego gospodarowania. Oczyszczanie wód technologicznych wymagane jest przed zrzutem lub zawróceniem do obiegu. W rozwiązaniu tych problemów przychodzą z pomocą techniki membranowe. Powszechnie uważa się, że każdy strumień ciekły można przy użyciu technik membranowych, rozdzielić na czysty rozpuszczalnik oraz mocno zatężone substancje zawieszone lub rozpuszczone. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań służących do separacji cieczy techniką membranową.

  • mikrofiltracja
  • ultrafiltracja
  • nanofiltracja
  • odwrócona osmoza

 

Mikrofiltracja  ( MF) należy do grupy ciśnieniowych technik membranowych. Oznacza to, że siłą napędową procesu jest różnica ciśnień panujących po obu stronach membrany. Do zadań tej techniki należy zatrzymywanie cząstek widocznych gołym okiem, tj. tworzących mętne zawiesiny, a także zatrzymywanie bakterii.

Ultrafiltracja  ( UF) jest kolejną z rzędu ciśnieniową techniką membranową. Przy użyciu membran ultrafiltracyjnych możliwe staje się zatrzymanie cząsteczek tłuszczy i białek. Ponadto zatrzymywana jest zdecydowana większość wirusów znajdujących się w cieczy. Uważa się, że ultrafiltracja zatrzymuje cząstki o wielkościach większych niż 0,01 mikrometra.

Nanofiltracja ( NF) to kolejna technika ciśnieniowa stosowana w procesach obróbki cieczy. Nanofiltracja dzięki membranom o bardzo małym rozmiarze porów i dodatkowym ładunku powierzchniowym membrany jest w stanie zatrzymywać pojedyncze jony wielowartościowe (np. jony magnezu, wapnia, żelaza). W tej technice membranowej stosowane są ciśnienia dochodzące do 50 barów.

Odwrócona osmoza  ( RO) Zadaniem odwróconej osmozy jest zatrzymanie wszystkich cząstek i cząsteczek, poza cząsteczkami rozpuszczalnika. W odwróconej osmozie stosuje się ciśnienia z zakresu 10-150 barów.

(UF) Ultrafiltracja wody

Ultrafiltracja jest technika membranową, mającą szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki ponieważ obok usuwania wirusów i bakterii, umożliwia separację koloidów oraz cząsteczek unoszących się na powierzchni cieczy. Ultrafiltracja jest także metoda umożliwiającą usuwanie substancji humusowych, które nadają wodzie żółtawe zabarwienie i tym samym pogarszają jakość wody jako surowca przemysłowego. Ultrafiltracja stosowana jest jako system wstępnego uzdatniania przed odwróconą osmozą oraz w układach odzysku wody – np. przy odzysku wody z filtrów basenowych czy stacji uzdatniania, gdzie używa się dużych ilości wody o odpowiednim stopniu czystości. Stosując ultrafiltrację, można uzyskać bardzo dobre efekty przy czyszczeniu ścieków.

Technologia ultrafiltracji bazuje na odpowiednio dobranych sitach. Wykorzystuje się tu membrany o porach pomiędzy 1-100nm. Skuteczność procesu separowania i odsiewania w/w substancji zależy bezpośrednio od wielkości tychże cząstek, „warunków” przepływu oraz od wielkości „porów” użytej membrany, dlatego tak ważnym jest jak najlepsze dopasowanie konkretnego układu sit do każdego systemu.

Dowiedz się więcej

Hydropure

Hydropure , kompaktowy, prosty w działaniu oraz obsłudze, zapewnia otrzymanie wysokich parametrów jakościowych odzyskanej wody z myjni. Wydajny, niezawodny i z niewielkimi czynnościami eksploatacyjnymi. Hydropure jest systemem przeznaczonym dla użytkowników, dla których liczy się pewne działanie i minimalne koszty obsługi. Dzięki zwartej, kompaktowej budowie znajduje zastosowanie w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

 

Dowiedz się więcej

HydroPure Bio

Hydropure-bio, to kompaktowy oraz prosty w użytkowaniu system odzysku wody w myjni. Woda odzyskana jest używana ponownie we wstępnym procesie mycia pojazdów. System składa się z kilku etapowego oczyszczania mechaniczno -biologicznego. Woda odzyskana poddawana jest procesowi dezynfekcji i dezodoryzacji. W procesie oczyszczania stosowane są metody: filtracji, flotacji, sedymentacji i utleniania zanieczyszczeń zawartych w ściekach z mycia pojazdów. Integralną częścią systemu jest układ podziemnych osadników, separatorów i zbiorników retencyjnych ścieków. Dzięki zwartej, kompaktowej budowie znajduje zastosowanie w miejscach o ograniczonej przestrzeni

Dowiedz się więcej