Strona główna Fontanny interaktywne Uzdatnianie wody Ścieki przemysłowe Dla projektanta

Odwadnianie osadów ściekowych

Odwadnianie osadów ściekowych to bardzo istotny element procesu przeróbki osadów, który ułatwia dalszą przeróbkę. Dzieje się tak dzięki zredukowaniu masy objętości osadów. Odwadnianie ma na celu podział osadu na suchy placek oraz pozbawiony zawiesin, czysty filtrat. Proces odwadniania osadów ze względu na koszty powinien być poprzedzony zagęszczaniem. Dzieje się tak ponieważ koszty odwadniania znacznie maleją wraz ze wzrostem s.m. w osadzie. Wodę zawartą w osadach dzieli się na wodę wolną i związaną. Dzięki znajomości zawartości poszczególnych frakcji wody w osadach można oszacować granicę, do której istnieje możliwość odwodnienia danego rodzaj osadu. Badania prowadzone nad procesem odwadniania osadów wykazały, że bardzo istotny wpływ na przebieg tego procesu oraz jego efekt końcowy ma znaczna ilość czynników takich jak uwodnienie początkowe, zawartość substancji stałych, dobór właściwych środków chemicznych  oraz  jakość osadu.

Środki chemiczne  przewidziane do procesu odwaniania najczęściej  stosowane są  związki żelaza oraz glinu i wapnia. Aktualnie preferowane są spolimeryzowane związki organiczne znane jako polielektrolity. Polielektrolity posiadają duży ciężar cząsteczkowy, który wynika z ich budowy chemicznej. Bardzo ważnym czynnikiem, który decyduje o ostatecznym efekcie odwadniania osadów jest odpowiedni dobór dawki. Jej dobór należy przeprowadzać na podstawie doświadczeń eksperymentalnych.  Takie doświadczenia należy wykonywać osobno w każdej oczyszczalni ścieków. W przypadku niewłaściwego doboru dawki polielektrolitu istnieje możliwość spowodowania zwiększonego kosztu związanego ze zużyciem substancji. Jednocześnie może to również znacznie pogorszyć efekt odwadniania.