Strona główna Fontanny interaktywne Uzdatnianie wody Ścieki przemysłowe Dla projektanta

Neutralizatory ścieków

Neutralizatory ścieków oferowane przez Watersystem są nowoczesnymi urządzeniami, które wykorzystywane są do korekty pH ścieków oraz redukcji metali ciężkich i innych zanieczyszczeń. Proces ich korekty prowadzony jest wówczas, gdy odpady przetworzone przez przemysłowe oczyszczalnie ścieków mają zbyt wysoką kwasowość lub zasadowość. Dzięki zastosowaniu neutralizatorów Watersystem jest możliwość przywrócenia naturalnego poziomu pH, które umożliwia na odprowadzenie ścieków do kanalizacji.

Wykonujemy kompleksowe instalacje wykorzystujące proces neutralizacji ścieków kwaśno-alkalicznych. Oferowane przez naszą firmę neutralizatory kwasów i alkaliów mogą być zaprojektowane w układach przepływowych, pojemnościowych jak i przepływowo-pojemnościowych. Znajdują zastosowanie w miejscach, gdzie kwasy i alkalia muszą zostać zobojętnione przed wprowadzeniem ich do kanalizacji (laboratoria, pracownie chemiczne, akumulatorownie, magazyny obsługiwane przez akumulatorowe wózki widłowe itp.), a także w galwanizerniach, zakładach przemysłu metalowego, ciężkiego itd.

Neutralizacja ścieków

Zakłady produkcyjne zużywają duże ilości kwasów i alkaliów do przeprowadzania odpowiednich procesów chemicznych, zależnych od ukierunkowania produkcji danego zakładu. Przedostawanie się kwasów i zasad do ścieków przemysłowych najczęściej skutkuje brakiem możliwości odprowadzania ich do kanalizacji w takiej formie.

Proces neutralizacji składa się z kilku etapów:

  • Neutralizacji ścieków powstających w zakładzie przemysłowym – jest to proces, w którym w zależności od pH ścieków używa się odpowiedniego czynnika neutralizującego. Odczyn alkaliczny powoduje użycie reagenta w postaci kwasu, natomiast odczyn kwaśny – reagenta alkalicznego. Podczas produkcji zakładu, w której powstają ścieki o odczynie zarówno kwaśnym jak i alkalicznym, neutralizacja może polegać na wymieszaniu ścieków w odpowiednich proporcjach, wytrącaniu i wydzielaniu metali ze ścieków – proces, w którym metale wytrącają się w postaci trudno rozpuszczalnych wodorotlenków. Niezwykle ważny jest tu odczyn pH, który jest stale kontrolowany i regulowany;
  • Redukcji wybranych anionów ze ścieków – np. siarczanów, fluorków, fosforanów w procesach strąceniowych.