Strona główna Fontanny interaktywne Uzdatnianie wody Ścieki przemysłowe Dla projektanta

Techniki membranowe

Wprowadzanie coraz bardziej restrykcyjnych wymagań dotyczących jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do wód wymusza stosowanie nowych rozwiązań technologicznych w celu uzyskania lepszej efektywności oczyszczania ścieków, niż w układach konwencjonalnych.

Ultrafiltracja

Technologie membranowe z powodzeniem wykorzystywane są do oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych oraz uzdatniania wód. Uważa się, że są to najlepsze z dostępnych metod (BAT – Best Available Technology).

Procesy membranowe mogą być wykorzystane do oczyszczania (usuwanie zanieczyszczeń z rozpuszczalnika), do zatężania (usunięcie rozpuszczalnika z roztworu) oraz do frakcjonowania (rozdzielenie roztworu na składniki).

Technologia z wykorzystaniem reaktorów membranowych jest rozwinięciem i unowocześnieniem metody osadu czynnego. Podstawową różnicą jest zastąpienie osadników wtórnych, występujących w klasycznej metodzie osadu czynnego, systemem mikroporowych (najczęściej mikro- lub ultrafiltracyjnych) membran filtracyjnych umieszczonych bezpośrednio w napowietrzanej komorze osadu czynnego lub jako urządzenie wydzielone w osobnym zbiorniku

MBBR

Połączenie ciśnieniowych technik membranowych (UF lub MF) z metodą biologicznego oczyszczania (np. metoda osadu czynnego, złoża biologicznego) nosi nazwę bioreaktorów membranowych (MBR) Reaktory biomembranowe do biologicznego oczyszczania ścieków (z ang. Membrane Bio Reactor) stosowane są do oczyszczania zarówno ścieków komunalnych jak i przemysłowych.