Strona główna Fontanny interaktywne Uzdatnianie wody Ścieki przemysłowe Dla projektanta

Prasy komorowe

Prasy komorowe pracują w sposób periodyczny. Poprzez ciśnienie wywierane na pompowane medium (osad) dochodzi do przepływu filtratu i tworzenia się placka osadowego. Stopień rozdziału fazy ciekłej i stałej wynosi blisko 100%.

Cykl filtracji osadów składa się:

  • zamknięcia zespołu płyt filtracyjnych oraz osiągnięcie maksymalnego ciśnienia zamknięcia,
  • filtrację osadów,
  • opróżnianie prasy,
  • otwarcie docisku prasy i przesuw płyt z jednoczesnym wypadaniem osadu,
  • ponowne rozpoczęcie cyklu filtracji.