Strona główna Fontanny interaktywne Uzdatnianie wody Ścieki przemysłowe Dla projektanta

Odwadnianie osadów

Osady są substancjami, które trudno się odwadnia  bez  odpowiedniego przygotowania, a efekty odwadniania osadów oraz stopień rozdziału są bardzo niskie. Odwadnianie osadów jest to proces, który pozwala na ich termiczną obróbkę, zmniejsza koszty dalszej przeróbki oraz ułatwia transport. Gospodarka osadowa, a zwłaszcza problematyka odwadniania osadów przemysłowych jest specjalnością firmy Watersystem. W bogatej ofercie firmy znajdują się urządzenia do zagęszczania i odwadniania osadów.

Odwadnianie osadów ściekowych

Odwadnianie osadów ściekowych to bardzo istotny element procesu przeróbki osadów, który ułatwia dalszą przeróbkę. Dzieje się tak dzięki zredukowaniu masy objętości osadów. Odwadnianie ma na celu podział osadu na suchy placek oraz pozbawiony zawiesin, czysty filtrat. Proces odwadniania osadów ze względu na koszty powinien być poprzedzony zagęszczaniem. Dzieje się tak ponieważ koszty odwadniania znacznie maleją wraz ze wzrostem s.m. w osadzie. Wodę zawartą w osadach dzieli się na wodę wolną i związaną. Dzięki znajomości zawartości poszczególnych frakcji wody w osadach można oszacować granicę, do której istnieje możliwość odwodnienia danego rodzaj osadu. Badania prowadzone nad procesem odwadniania osadów wykazały, że bardzo istotny wpływ na przebieg tego procesu oraz jego efekt końcowy ma znaczna ilość czynników takich jak uwodnienie początkowe, zawartość substancji stałych, dobór właściwych środków chemicznych  oraz  jakość osadu.

Środki chemiczne  przewidziane do procesu odwaniania najczęściej  stosowane są  związki żelaza oraz glinu i wapnia. Aktualnie preferowane są spolimeryzowane związki organiczne znane jako polielektrolity. Polielektrolity posiadają duży ciężar cząsteczkowy, który wynika z ich budowy chemicznej. Bardzo ważnym czynnikiem, który decyduje o ostatecznym efekcie odwadniania osadów jest odpowiedni dobór dawki. Jej dobór należy przeprowadzać na podstawie doświadczeń eksperymentalnych.  Takie doświadczenia należy wykonywać osobno w każdej oczyszczalni ścieków. W przypadku niewłaściwego doboru dawki polielektrolitu istnieje możliwość spowodowania zwiększonego kosztu związanego ze zużyciem substancji. Jednocześnie może to również znacznie pogorszyć efekt odwadniania.

Prasy komorowe

Prasy komorowe pracują w sposób periodyczny. Poprzez ciśnienie wywierane na pompowane medium (osad) dochodzi do przepływu filtratu i tworzenia się placka osadowego. Stopień rozdziału fazy ciekłej i stałej wynosi blisko 100%.

Cykl filtracji osadów składa się:

  • zamknięcia zespołu płyt filtracyjnych oraz osiągnięcie maksymalnego ciśnienia zamknięcia,
  • filtrację osadów,
  • opróżnianie prasy,
  • otwarcie docisku prasy i przesuw płyt z jednoczesnym wypadaniem osadu,
  • ponowne rozpoczęcie cyklu filtracji.
Dowiedz się więcej

Prasy pierścieniowe

Prasa pierścieniowa Volute to kompaktowe urządzenie do odwadniania osadów ściekowych, zarówno komunalnych jak i przemysłowych. Prasa pozwala na w pełni bezobsługową pracę, brak nadzoru ze strony obsługi oczyszczalni.

Ze względu na duże koszty związane z gospodarką osadową na oczyszczalniach ścieków, prasa Volute jest rozwiązaniem konkurencyjnym w stosunku do pras taśmowych, wirówek czy pras śrubowych ze względu na:

  • niewielkie zużycie energii elektrycznej w procesie odwadniania
  • zużycie wody na płukanie prasy jest kilkaset razy mniejsze niż w przypadku pras taśmowych
  • powierzchnię zabudowy w wielu przypadkach jest nawet o 70% mniejsza niż dla tradycyjnych urządzeń
  • wymagany czas obsługi prasy (5 min/doba)możliwość pracy stałej bez przerw serwisowych 24 h/d
Dowiedz się więcej