Strona główna Fontanny interaktywne Uzdatnianie wody Ścieki przemysłowe Dla projektanta

Neutralizatory ścieków

Neutralizatory ścieków oferowane przez Watersystem są nowoczesnymi urządzeniami, które wykorzystywane są do korekty pH ścieków oraz redukcji metali ciężkich i innych zanieczyszczeń. Proces ich korekty prowadzony jest wówczas, gdy odpady przetworzone przez przemysłowe oczyszczalnie ścieków mają zbyt wysoką kwasowość lub zasadowość. Dzięki zastosowaniu neutralizatorów Watersystem jest możliwość przywrócenia naturalnego poziomu pH, które umożliwia na odprowadzenie ścieków do kanalizacji.

Wykonujemy kompleksowe instalacje wykorzystujące proces neutralizacji ścieków kwaśno-alkalicznych. Oferowane przez naszą firmę neutralizatory kwasów i alkaliów mogą być zaprojektowane w układach przepływowych, pojemnościowych jak i przepływowo-pojemnościowych. Znajdują zastosowanie w miejscach, gdzie kwasy i alkalia muszą zostać zobojętnione przed wprowadzeniem ich do kanalizacji (laboratoria, pracownie chemiczne, akumulatorownie, magazyny obsługiwane przez akumulatorowe wózki widłowe itp.), a także w galwanizerniach, zakładach przemysłu metalowego, ciężkiego itd.

Neutralizacja ścieków

Ścieki przemysłowe są produktem ubocznym wielu złożonych procesów technologicznych, w których wykorzystuje się różne substancje i związki chemiczne. Powstałe w trakcie ich realizacji płynne odpady stanowią mieszaninę zużytych cieczy, zawiesin, koloidów i roztworów o zróżnicowanym składzie i stopniu toksyczności. Regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska nakładają obowiązek odprowadzania ścieków o odpowiednim odczynie pH, dlatego stosuje się metody doprowadzające do chemicznego zobojętniania ścieków o kwaśnym lub zasadowym odczynie, czyli tzw. neutralizację.

W naszych projektach oferujemy różne technologie pozwalające uzyskać parametry umożliwiające zrzut ścieków do sieci kanalizacyjnej. Jednym z naszych zadań jest również optymalizacja zużycia wody w liniach produkcyjnych – w ten sposób można realizować oszczędności.

Skuteczna neutralizacja ścieków przemysłowych wymaga przede wszystkim dobrania odpowiedniego procesu oczyszczania, a także wytypowania odpowiednich do tego celu produktów. Dzięki naszym produktom oczyszczanie ścieków jest nie tylko możliwe, ale również skuteczne.

Oto kilka podstawowych metod uzdatniania stosowanych w procesie neutralizacji ścieków:

  • Procesy fizykochemiczne: Istnieje wiele procesów fizykochemicznych, które można zastosować do uzdatniania wody podczas neutralizacji ścieków. Na przykład, koagulacja i flokulacja wykorzystują dodatek koagulantów, takich jak siarczan glinu lub chlorek żelaza, w celu wiązania cząstek zawieszonych i powstawania większych floków, które mogą być łatwo oddzielone od wody. Inne metody fizykochemiczne obejmują adsorpcję, wymianę jonową, elektrokoagulację itp.

 

  • Procesy biologiczne: W niektórych przypadkach, gdy ścieki zawierają zanieczyszczenia organiczne, procesy biologiczne mogą być stosowane zarówno do neutralizacji, jak i uzdatniania wody. Przykładem jest biologiczne oczyszczanie ścieków, które wykorzystuje mikroorganizmy do rozkładu zanieczyszczeń organicznych. Procesy biologiczne mogą wymagać dodatkowej obróbki, takiej jak dezynfekcja, przed dalszym wykorzystaniem lub wypuszczeniem wody do środowiska.

 

  • Odwrócona osmoza (RO): Proces odwróconej osmozy może być również stosowany do uzdatniania wody podczas neutralizacji ścieków. RO wykorzystuje membrany półprzepuszczalne, które oddzielają zanieczyszczenia i sole od czystej wody. Proces ten jest skuteczny w usuwaniu rozpuszczonych soli, metali ciężkich i innych zanieczyszczeń, co prowadzi do uzyskania czystej wody do dalszego wykorzystania.

 

  • Filtracja może być stosowana jako proces uzdatniania wody w celu usunięcia cząstek stałych, zanieczyszczeń mechanicznych i innych substancji. Filtry mechaniczne, takie jak filtry sitowe, filtry piaskowe czy filtry wielowarstwowe, mogą być stosowane w procesie neutralizacji ścieków, aby usunąć większe cząstki i zanieczyszczenia.

 

Wybór metody , zależy od składu ścieków, wymagań klientów