Strona główna Fontanny interaktywne Uzdatnianie wody Ścieki przemysłowe Dla projektanta

FLOTATORY HYBRYDOWE

Flotatory hybrydowe umożliwiają odzysk wody ze ścieków przemysłowych zawierających duże początkowe stężenia zawiesin oraz olejów. Zastosowana technologia połączonych procesów flotacji i filtracji pozwala również usunąć bakterie, metale ciężkie, węglowodory oraz mętność.

Flotatory hybrydowe umożliwiają odzysk wody ze ścieków przemysłowych zawierających duże początkowe stężenia zawiesin oraz olejów. Zastosowana technologia połączonych procesów flotacji i filtracji pozwala również usunąć bakterie, metale ciężkie, węglowodory oraz mętność.

Zwrot kosztów inwestycyjnych instalacji flotacji hybrydowej zależny jest od ilości oczyszczanych ścieków oraz kosztów ich utylizacji. Jednak w wielu przypadkach np. dla przemysłu obróbki metali wynosi już jedynie 1,5 roku.

 

Zalety
  • układ może przyjmować duże ładunki zanieczyszczeń (oleje 30 000 mg/l;  zawiesiny ogólne  5 000mg/l)efektywność oczyszczania: oleje < 5 mg/l, zawiesiny ogólne < 1 mg/l
  • wysoki stopień odzysku wody: 90 - 95 %
  • Możliwość pracy z medium (ściekami) o wysokiej temperaturze, do 50ºCpH w zakresie 2 - 13
Zastosowanie

Technologia jest w szczególności dedykowana dla przemysłu:

  • Obróbki metali
  • Rafinerii
  • Przemysłu petrochemicznego
  • Przetwórstwa stali
  • Spożywczego
  • Papierniczego