Strona główna Fontanny interaktywne Uzdatnianie wody Ścieki przemysłowe Dla projektanta

Flotacja

Flotacja jest jedną z metod podczyszczania ścieków, szczególnie skuteczną przy separacji zawiesin, tłuszczów i substancji oleistych. Watersystem oferuje urządzenia własnej produkcji – flotatory – które umożliwiają przeprowadzenie procesu flotacji w optymalnych warunkach. Surowe ścieki mieszane są z wykorzystaniem odpowiednio dawkowanych środków chemicznych w układzie wstępnego mieszania. Rozpuszczanie powietrza, czyli tworzenie mieszanki saturacyjnej, odbywa się za pomocą generatora mikropęcherzyków Nikuni w przypadku flotatorów DAF microFLOT lub wewnątrz flotatora za pomocą systemu MicroGas™ dla flotatorów IGF microFLOT.

Flotacja DAF (Dissolved Air Flotation)

Flotacja DAF (Dissolved Air Flotation) polega na wprowadzeniu do cieczy mikropęcherzyków niewielkiej średnicy, około 10-50 mikrometrów. Pęcherzyki te przywierają do zawiesin zawartych w wodzie i ściekach wynoszą je po czasie na powierzchnię cieczy. Tworzą kożuch, który zbierany jest z powierzchni cieczy za pomocą zgarniacza.

Proces DAF jest niezwykle skuteczną metodą oczyszczania ścieków przemysłowych ze znajdujących się w nich zanieczyszczeń nierozpuszczalnych. Instalacja ta pozwala zredukować wartości zanieczyszczeń ze ścieków przemysłowych nawet o 99% w przypadku zawiesiny ogólnej i 55-85% w przypadku ChZT i BZT5*.

 

 

Flotacja ciśnieniowa oferowana przez firmę Watersystem może być zastosowana do oczyszczania ścieków z przemysłu

  • spożywczego (zakłady mięsne, rybne, mleczarskie, owocowo-warzywne),
  • włókienniczego i tekstylnego (zakłady wykończalnicze, pralnie, farbiarnie),
  • chemicznego, papierniczego oraz wielu innych.