Strona główna Fontanny interaktywne Uzdatnianie wody Ścieki przemysłowe Dla projektanta

Flotacja

Flotacja jest jedną z metod podczyszczania ścieków, szczególnie skuteczną przy separacji zawiesin, tłuszczów i substancji oleistych. Watersystem oferuje urządzenia własnej produkcji – flotatory – które umożliwiają przeprowadzenie procesu flotacji w optymalnych warunkach. Surowe ścieki mieszane są z wykorzystaniem odpowiednio dawkowanych środków chemicznych w układzie wstępnego mieszania. Rozpuszczanie powietrza, czyli tworzenie mieszanki saturacyjnej, odbywa się za pomocą generatora mikropęcherzyków Nikuni w przypadku flotatorów DAF microFLOT lub wewnątrz flotatora za pomocą systemu MicroGas™ dla flotatorów IGF microFLOT.

Flotacja DAF (Dissolved Air Flotation)

Flotacja DAF (Dissolved Air Flotation) polega na wprowadzeniu do cieczy mikropęcherzyków niewielkiej średnicy, około 10-50 mikrometrów. Pęcherzyki te przywierają do zawiesin zawartych w wodzie i ściekach wynoszą je po czasie na powierzchnię cieczy. Tworzą kożuch, który zbierany jest z powierzchni cieczy za pomocą zgarniacza.

Proces DAF jest niezwykle skuteczną metodą oczyszczania ścieków przemysłowych ze znajdujących się w nich zanieczyszczeń nierozpuszczalnych. Instalacja ta pozwala zredukować wartości zanieczyszczeń ze ścieków przemysłowych nawet o 99% w przypadku zawiesiny ogólnej i 55-85% w przypadku ChZT i BZT5*.

 

 

Flotacja ciśnieniowa oferowana przez firmę Watersystem może być zastosowana do oczyszczania ścieków z przemysłu

  • spożywczego (zakłady mięsne, rybne, mleczarskie, owocowo-warzywne),
  • włókienniczego i tekstylnego (zakłady wykończalnicze, pralnie, farbiarnie),
  • chemicznego, papierniczego oraz wielu innych.

 

DAF MICROFLOT

Flotacja DAF microFLOT z zastosowaniem generatora mikro-pęcherzyków NIKUNI pozwala na usunięcie ze ścieków cząstek stałych (zawiesin), tłuszczy, olejów oraz innych nierozpuszczalnych substancji poprzez wyniesienie ich na powierzchnię cieczy za pomocą drobnych pęcherzyków powietrza.

Pęcherzyki powietrza we flotatorach firmy Watersystem generowane są przez specjalnie dedykowane generatory tzw. „białej wody”. Pompy saturacyjne odpowiadają jednocześnie za trzy procesy: zasysania powietrza atmosferycznego, mieszanie go z cieczą recyrkulowaną oraz wytwarzanie mieszanki ciecz-powietrze o odpowiednim, wymaganym ciśnieniu.

Dzięki temu, jednostka flotacyjna Watersystem microFLOT nie wymaga stosowania takich urządzeń jak sprężarka, inżektor, duży zbiornik saturacji oraz innych urządzeń peryferyjnych. Mieszanka wodno-powietrzna wytwarzana przez generatory WATERSYSTEM zawiera pęcherzyki gazu w przedziale od 1-50 mikronów co sprawia, że efektywność flotacji DAF microFLOT jest znacznie większa niż tradycyjnych flotatorów ze zbiornikiem ciśnieniowym.

Flotatory wykonywane są ze stali nierdzewnej AISI304 lub kwasoodpornej AISI316, a także z HDPP przez co odznaczają się bardzo wysoką odpornością chemiczną. Prostota ich budowy (prostopadłościan), a także zastosowanie generatora mikropęcherzyków minimalizuje ryzyko występowanie awarii i znacząco obniża koszty eksploatacyjne. Urządzenia są w stanie pracować w trybie automatycznym, całkowicie bezobsługowym.

Dowiedz się więcej

FLOTATORY HYBRYDOWE

Flotatory hybrydowe umożliwiają odzysk wody ze ścieków przemysłowych zawierających duże początkowe stężenia zawiesin oraz olejów. Zastosowana technologia połączonych procesów flotacji i filtracji pozwala również usunąć bakterie, metale ciężkie, węglowodory oraz mętność.

Flotatory hybrydowe umożliwiają odzysk wody ze ścieków przemysłowych zawierających duże początkowe stężenia zawiesin oraz olejów. Zastosowana technologia połączonych procesów flotacji i filtracji pozwala również usunąć bakterie, metale ciężkie, węglowodory oraz mętność.

Zwrot kosztów inwestycyjnych instalacji flotacji hybrydowej zależny jest od ilości oczyszczanych ścieków oraz kosztów ich utylizacji. Jednak w wielu przypadkach np. dla przemysłu obróbki metali wynosi już jedynie 1,5 roku.

 

Dowiedz się więcej

FLOTATORY IGF MICROGAS

Nowoczesny flotator IGF microFLOT  (Induced Gas Flotation) z systemem dyspersji powietrza MicroGas™

Oddzielenie zanieczyszczeń w ściekach następuje poprzez proces flotacji, w którym cząsteczki powietrza, wynoszą substancje wytrącone na powierzchnię zbiornika flotacyjnego. O sprawności i przepustowości flotatora decyduje system dyspersji powietrza i wielkość generowanych przez niego pęcherzyków.

Nowa technologia opiera się na ceramicznych tarczach dyfuzora zamontowanych na obrotowym wale. Sprężone powietrze / gaz wtryskuje się na wale pod ciśnieniem ~1,3 bar i przenika on przez dyfuzory do cieczy, gdzie powstaje chmura drobnych pęcherzyków o wielkości 50 mikronów. W przeciwieństwie do systemów DAF, nie jest wymagane wysokie ciśnienie, aby rozpuścić gaz w cieczy, a zatem zużycie energii nie zależy od zasolenia i temperatury wody. Ponadto system flotacji oparty na MicroGas ™ nie wymaga zbiornika nasycającego, pomp recyrkulacyjnych ani dysz, co czyni je bardziej niezawodnymi i opłacalnymi.

Dla porównania konwencjonalne systemy DAF charakteryzują się znacznie większymi pęcherzykami powietrza o rozmiarach 300÷1000 mikrometrów, a bardziej nowoczesne flotatory typu IAF (Injected Air Flotation) są wyposażone w generatory pęcherzyków o rozmiarach na poziomie ok. 100 mikrometrów.

Zastosowanie flotacji IGF gwarantuje oszczędność w zużyciu energii o ok. 10-krotnie mniejszej w stosunku do zużycia energii w procesie flotacji konwencjonalnej dla tej samej przepustowości flotatora. Flotator IGF microFLOT składa się z następujących zasadniczych części: flotacyjnej, saturacyjnej i sedymentacyjnej oraz posiada autonomiczną szafę sterowniczą. Ścieki z flokulatora, po wymieszaniu z dodawanymi reagentami wpływają do części flotacyjnej. Aglomeraty osadu unoszone są w kierunku powierzchni, a stamtąd mechanicznie usuwane przez obrotowy zgarniacz osadu do specjalnego zasobnika.

Dowiedz się więcej