Home Fontanny interaktywne Wasseraufbereitungsanlagen Industrielle Abwasserbehandlungsanlagen

Zakłady przemysłowe

Oczyszczona woda ma kluczowe znaczenie dla wielu procesów i produktów w różnych branżach. Watersystem zapewnia przemysłowe rozwiązania do uzdatniania wody dla wszystkich sektorów, w tym produkcji, energetyki, elektroniki, chemii i szkła.

Woda to jedno z najważniejszych mediów, bez którego przedsiębiorstwa przemysłowe nie byłyby w stanie funkcjonować. Zastosowania wody w przemyśle są bardzo zróżnicowane. Najczęściej używana jest ona w procesach technologicznych i produkcyjnych jako surowiec, rozcieńczalnik, jako czynnik chłodzący lub jako środek do mycia. Konieczność jej racjonalnego wykorzystania wody obliguje zarówno firmy, jak i nas jako dostawcę do oferowania możliwie najbardziej zaawansowanych technologii.

Typowe procesy stosowane w tych obiektach

  • Filtracja mechaniczna ( redukcja zanieczyszczeń mechanicznych, zabezpieczenie urządzeń i instalacji wodnej)
  • Zmiękczanie wody (redukcja twardości wody, ochrona i wydłużenie żywotności poszczególnych urządzeń)
  • Dezynfekcja wody (usunięcie niebezpiecznych bakterii i wirusów z wody, )
  • Uzdatnianie wody ciepłej (eliminacja mętności, korozji i osadów w instalacjach)
  • Filtracja wody  na węglu aktywnym (redukcja chloru, zanieczyszczeń, zmętnienia, zapachu czy poprawa smaku wody)
  • Usuwanie  żelaza i manganu (pozbycie się niepożądanej barwy oraz posmaku wody)
  • Odwrócona osmoza (usunięcie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, wytwarzanie ultra czystej wody w instalacjach nawilżania czy chłodniczych)
  • Zagospodarowanie wody deszczowej ( redukcja zużycia wody miejskiej, poprzez wykorzystanie systemów do wykorzystywania wody deszczowej)