Home Fontanny interaktywne Wasseraufbereitungsanlagen Industrielle Abwasserbehandlungsanlagen

Uzdatnianie wody dla ciepłownictwa i energetyki

Ciągły rozwój technologiczny w przemyśle oraz wprowadzanie nowych rozwiązań mających na celu zwiększenie wydajności oraz sprawności instalacji technologicznych, powoduje zaostrzenie kryteriów jakościowych wody wykorzystywanej w procesach produkcyjnych. Przepisy ochrony środowiska oraz malejące zasoby wód, które mogłyby być źródłem zasilania dla instalacji przemysłowych, wpływają na intensyfikację poszukiwań rozwiązań ich odnowy.

Nowoczesne techniki uzdatniania wody

Energetyka oraz wiele innych gałęzi przemysłu wymaga wody o bardzo wysokich parametrach jakościowych. Produkcje takiej wody umożliwia proces elektrodejonizacji (EDI). Elektrodejonizacja jest kombinacją dwóch metod uzdatniania wody: elektrodializy (ED) oraz demineralizacji na złożach jonitowych (DI). 

Uzdatniana woda w systemie EDI , przechodzi przez jedną lub więcej komór wypełnionych żywicami jonowymiennymi mieszczącymi się pomiędzy membranami kationowo oraz anionowo selektywnymi.  Złoża jonowymienne w systemach elektrodejonizacji (EDI) są regenerowane w sposób ciągły, tak więc nie wyczerpują się w taki sposób, jak złoża żywic jonowymiennych stosowanych w kolumnach jonitowych.

Zwykle przed procesem EDI stosuje się odwróconą osmozę w celu usunięcia głównego ładunku jonów. Praktycznie RO usuwa około 95% jonów; EDI natomiast usuwa około 95% pozostałych jonów jak również dwutlenek węgla i krzemionkę. Woda produkowana przez systemy EDI ma zwykle przewodnictwo właściwe poniżej 1 μS/cm. W przypadku konieczności pozyskania wody o jeszcze lepszej jakości woda po procesie EDI przepuszczana jest przez kolumnę wypełnioną złożem mieszanym: kationit silnie kwaśny – anionit silnie zasadowy.

 

 

Typowe procesy stosowane w tych obiektach