Home Fontanny interaktywne Wasseraufbereitungsanlagen Industrielle Abwasserbehandlungsanlagen

Stacje ultrafiltracji wody

Współczesne systemy oczyszczania wody i ścieków muszą sprostać coraz wyższym wymaganiom ekologicznym i technologicznym. Dąży się do redukcji zużycia surowców naturalnych oraz odzysku i ponownego wykorzystania cennych składników i surowców. Wymaga to zastosowania różnego typu procesów rozdziału. Jednym z takich elementów przemysłowych układów filtracji wody są systemy membranowe.

Zapytaj o produkt

(UF) Ultrafiltracja wody

Ultrafiltracja jest technika membranową, mającą szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki ponieważ obok usuwania wirusów i bakterii, umożliwia separację koloidów oraz cząsteczek unoszących się na powierzchni cieczy. Ultrafiltracja jest także metoda umożliwiającą usuwanie substancji humusowych, które nadają wodzie żółtawe zabarwienie i tym samym pogarszają jakość wody jako surowca przemysłowego. Ultrafiltracja stosowana jest jako system wstępnego uzdatniania przed odwróconą osmozą oraz w układach odzysku wody – np. przy odzysku wody z filtrów basenowych czy stacji uzdatniania, gdzie używa się dużych ilości wody o odpowiednim stopniu czystości. Stosując ultrafiltrację, można uzyskać bardzo dobre efekty przy czyszczeniu ścieków.

Technologia ultrafiltracji bazuje na odpowiednio dobranych sitach. Wykorzystuje się tu membrany o porach pomiędzy 1-100nm. Skuteczność procesu separowania i odsiewania w/w substancji zależy bezpośrednio od wielkości tychże cząstek, „warunków” przepływu oraz od wielkości „porów” użytej membrany, dlatego tak ważnym jest jak najlepsze dopasowanie konkretnego układu sit do każdego systemu.

Finde mehr heraus