Strona główna Fontanny interaktywne Uzdatnianie wody Ścieki przemysłowe Dla projektanta

Filtry i odżelaziacze

Filtry GRD Performa

Odżelazianie i odmanganianie stosowane jest do poprawy, jakości wody..Jony żelaza i manganu mają wpływ nie tylko na powstawanie brunatnych plam i osadów z wapnia, ale także powodują nadmierny rozwój bakterii żelazowych i manganowych osadzających się na wewnętrznych ściankach przewodów wodociągowych i skracających ich żywotność. Systemy filtracyjne eliminują z wody rożne formy rozpuszczonego, wytrąconego i bakteryjnie związanego żelaza i manganu. Filtry odżelaziająco - odmanganiające mogą uzdatniać wodę dla kotłowni wodnych, obiegów chłodniczych, instalacji przemysłowych i domowych jako pojedyncze urządzenia lub jako element stacji wstępnego uzdatniania przed kolejnymi urządzeniami (np. odwrócona osmozą)

Dostępne wersje sterowania:

  • z elektronicznym sterownikiem czasowym 740; uruchamia proces regeneracji po upływie zadanego czasu
  • z elektronicznym sterownikiem czasowym 742; uruchamia proces regeneracji po upływie zadanego czasu; regulowany czas płukania wstecznego i formującego
Dowiedz się więcej

Filtry GRD Magnum

Odżelazianie i odmanganianie jest stosowane do poprawy jakości wody pitnej, głównie do usuwania żelaza i manganu oraz poprawy jej smaku, zapachu i barwy. Jony żelaza i manganu mają wpływ nie tylko na powstawanie brunatnych plam i osadów z prania, ale także powodują nadmierny rozwój bakterii żelazowych i manganowych osadzających się na wewnętrznych ściankach przewodów wodociągowych i skracających ich żywotność. Systemy filtracyjne eliminują z wody rożne formy rozpuszczonego, wytrąconego i bakteryjnie związanego żelaza i manganu.

Filtry odżelaziająco - odmanganiające mogą uzdatniać wodę dla kotłowni wodnych, obiegów chłodniczych, instalacji przemysłowych i domowych, obiektów usługowych, jako układ zabezpieczający instalacje jonitowe i membranow

Dostępne wersje sterowania:

  • ze sterownikiem czasowym Logix 742; uruchamia proces regeneracji po upływie zadanego czasu
Dowiedz się więcej