Home Fontanny interaktywne Wasseraufbereitungsanlagen Industrielle Abwasserbehandlungsanlagen

Filtry GRD Performa

Filtry GRD Performa

Odżelazianie i odmanganianie stosowane jest do poprawy, jakości wody..Jony żelaza i manganu mają wpływ nie tylko na powstawanie brunatnych plam i osadów z wapnia, ale także powodują nadmierny rozwój bakterii żelazowych i manganowych osadzających się na wewnętrznych ściankach przewodów wodociągowych i skracających ich żywotność. Systemy filtracyjne eliminują z wody rożne formy rozpuszczonego, wytrąconego i bakteryjnie związanego żelaza i manganu. Filtry odżelaziająco - odmanganiające mogą uzdatniać wodę dla kotłowni wodnych, obiegów chłodniczych, instalacji przemysłowych i domowych jako pojedyncze urządzenia lub jako element stacji wstępnego uzdatniania przed kolejnymi urządzeniami (np. odwrócona osmozą)

Dostępne wersje sterowania:

  • z elektronicznym sterownikiem czasowym 740; uruchamia proces regeneracji po upływie zadanego czasu
  • z elektronicznym sterownikiem czasowym 742; uruchamia proces regeneracji po upływie zadanego czasu; regulowany czas płukania wstecznego i formującego
W skład urządzenia standardowo wchodzą następujące elementy
  • wielocyklowy zawór sterujący Performa
  • zbiornik ciśnieniowy ze złożem katalitycznym
  • wąż do odprowadzenia popłuczyn
  • zasilacz 12 V DC.
  • zbiornik KMn04