Strona główna Fontanny interaktywne Uzdatnianie wody Ścieki przemysłowe Dla projektanta

Stacja uzdatniania wody powierzchniowej

Zaproponowana technologia ma na celu uzdatnienie wody pochodzącej z jeziora do jakości wody kotłowej. Woda surowa pobierana jest z jeziora przepływowego, następnie poddawana dezynfekcji i kierowana na blok dziewięciu automatycznych filtrów o średnicy 1600 mm wypełnionych złożem kwarcowym. Tak przefiltrowana woda magazynowana jest w dwóch wewnętrznych zbiornikach magazynowych, a następnie przez zestaw pompowy kierowana na automatyczny samoczyszczący filtr oparty o sito szczelinowe 30 mikr. Tak oczyszczona woda podawana jest na układ ultrafiltracji. W skład układu ultrafiltracji wchodzą zawory z napędem elektrycznym, przetworniki ciśnienia, przepływomierze, pompa płucząca, pompy dozujące, układ CIP. Po systemie ultrafiltracji woda kierowana jest do zbiornika o pojemności wyposażonego w układ cyrkulacji i dezynfekcji skąd kierowana jest poprzez zestaw pompowy do układu trzech połączonych równolegle kolumn o średnicy 0.9m wypełnionych kationitem silnie kwaśnym. Tak uzdatniona woda o przewodności ok. 2 mikrS/cm kierowana jest do systemu odwróconej osmozy, a następnie do zbiornika magazynowego , skąd zestawem pompowym podawana jest do kotłowni parowej.