Strona główna Fontanny interaktywne Uzdatnianie wody Ścieki przemysłowe Dla projektanta

Instalacja podczyszczania ścieków i odzysku wody w zakładzie recyklingu folii rolniczych

Instalacja podczyszczania ścieków i odzysku wody w zakładzie recyklingu folii rolniczych obejmuje:

  • Separator piasku i skratek
  • Flotator DAF microFLOT150 o przepustowości 150 m3/h
  • Instalację filtracji ścieków po procesie flotacji
  • Instalację odwadniania osadów poflotacyjnych - prasa VOLUTE FS-352