Strona główna Fontanny interaktywne Uzdatnianie wody Ścieki przemysłowe Dla projektanta

Instalacja odwadniania osadów w gminnej oczyszczalni komunalnej

Zastosowanie prasy pierścieniowej Volute umożliwiło odwadnianie osadów biologicznych z przyzakładowej oczyszczalni ścieków w zakładzie przetwórstwa trzody chlewnej.

Zakres prac Watersystem obejmował dostawę:

  • prasy pierścieniowej Volute,
  • pompy śrubowej,
  • stacji roztwarzania i dozowania polielektrolitu,
  • układu sterownia instalacją odwadniania osadu
  • rozruch systemu wraz z układem automatyki sterującej i pomiarowej