Strona główna Fontanny interaktywne Uzdatnianie wody Ścieki przemysłowe Dla projektanta

FLOTATORY IGF MICROGAS

FLOTATORY IGF MICROGAS

Nowoczesny flotator IGF microFLOT  (Induced Gas Flotation) z systemem dyspersji powietrza MicroGas™

Oddzielenie zanieczyszczeń w ściekach następuje poprzez proces flotacji, w którym cząsteczki powietrza, wynoszą substancje wytrącone na powierzchnię zbiornika flotacyjnego. O sprawności i przepustowości flotatora decyduje system dyspersji powietrza i wielkość generowanych przez niego pęcherzyków.

Nowa technologia opiera się na ceramicznych tarczach dyfuzora zamontowanych na obrotowym wale. Sprężone powietrze / gaz wtryskuje się na wale pod ciśnieniem ~1,3 bar i przenika on przez dyfuzory do cieczy, gdzie powstaje chmura drobnych pęcherzyków o wielkości 50 mikronów. W przeciwieństwie do systemów DAF, nie jest wymagane wysokie ciśnienie, aby rozpuścić gaz w cieczy, a zatem zużycie energii nie zależy od zasolenia i temperatury wody. Ponadto system flotacji oparty na MicroGas ™ nie wymaga zbiornika nasycającego, pomp recyrkulacyjnych ani dysz, co czyni je bardziej niezawodnymi i opłacalnymi.

Dla porównania konwencjonalne systemy DAF charakteryzują się znacznie większymi pęcherzykami powietrza o rozmiarach 300÷1000 mikrometrów, a bardziej nowoczesne flotatory typu IAF (Injected Air Flotation) są wyposażone w generatory pęcherzyków o rozmiarach na poziomie ok. 100 mikrometrów.

Zastosowanie flotacji IGF gwarantuje oszczędność w zużyciu energii o ok. 10-krotnie mniejszej w stosunku do zużycia energii w procesie flotacji konwencjonalnej dla tej samej przepustowości flotatora. Flotator IGF microFLOT składa się z następujących zasadniczych części: flotacyjnej, saturacyjnej i sedymentacyjnej oraz posiada autonomiczną szafę sterowniczą. Ścieki z flokulatora, po wymieszaniu z dodawanymi reagentami wpływają do części flotacyjnej. Aglomeraty osadu unoszone są w kierunku powierzchni, a stamtąd mechanicznie usuwane przez obrotowy zgarniacz osadu do specjalnego zasobnika.