Home Fontanny interaktywne Wasseraufbereitungsanlagen Industrielle Abwasserbehandlungsanlagen

Flotacja

Flotacja jest jedna z metod podczyszczania ścieków, szczególnie skuteczną przy separacji zawiesin, tłuszczów i substancji oleistych. Watersystem oferuje urządzenia własnej produkcji – flotatory – które umożliwiają przeprowadzenie procesu flotacji w optymalnych warunkach. Surowe ścieki mieszane są odpowiednio dawkowanymi środkami chemicznymi w układzie wstępnego mieszania. Rozpuszczanie powietrza, czyli tworzenie mieszanki saturacyjnej odbywa się w saturatorze stanowiącym część urządzenia.

Flotacja DAF (Dissolved Air Flotation)

Flotacja DAF (Dissolved Air Flotation) polega na wprowadzeniu do cieczy nano-pęcherzyków powietrza niewielkiej średnicy około 40-50 mikrometrów. Pęcherzyki te przywierają do cząstek stałych w toni i wypływają wraz z nimi na powierzchnię cieczy. Tworzą kożuch, który zbierany jest z powierzchni cieczy w oddzielnym procesie technologicznym.

Proces DAF jest niezwykle skuteczną metodą oczyszczania ścieków przemysłowych ze znajdujących się w nich zanieczyszczeń nierozpuszczalnych. Skuteczność takiej instalacji pozwala zredukować wartości zanieczyszczeń ze ścieków przemysłowych nawet o 95% w przypadku zawiesiny ogólnej i 50-65% w przypadku ChZT i BZT5*.

  • Watersystem oferuje możliwość przeprowadzenia testów systemów DAF microFLOT

 

Flotacja ciśnieniowa oferowana przez firmę Watersystem może być zastosowana do oczyszczania ścieków z przemysłu

  • spożywczego (zakłady mięsne, rybne, mleczarskie, owocowo-warzywne),
  • włókienniczego i tekstylnego (zakłady wykończalnicze, pralnie, farbiarnie)
  •  chemicznego oraz wielu innych.

 

DAF MICROFLOT

Flotacja DAF microFLOT z zastosowaniem generatora mikro-pęcherzyków NIKUNI pozwala na usunięcie ze ścieków cząstek stałych (zawiesin), tłuszczy, olejów oraz innych nierozpuszczalnych substancji poprzez wyniesienie ich na powierzchnię cieczy za pomocą drobnych pęcherzyków powietrza.

Pęcherzyki powietrza we flotatorach firmy Watersystem generowane są przez specjalnie dedykowane generatory tzw. „białej wody”. Pompy saturacyjne odpowiadają jednocześnie za trzy procesy: zasysania powietrza atmosferycznego, mieszanie go z cieczą recyrkulowaną oraz wytwarzanie mieszanki ciecz-powietrze o odpowiednim, wymaganym ciśnieniu.

Dzięki temu, jednostka flotacyjna Watersystem microFLOT nie wymaga stosowania takich urządzeń jak sprężarka, inżektor, duży zbiornik saturacji oraz innych urządzeń peryferyjnych. Mieszanka wodno-powietrzna wytwarzana przez generatory WATERSYSTEM zawiera pęcherzyki gazu w przedziale od 1-50 mikronów co sprawia, że efektywność flotacji DAF microFLOT jest znacznie większa niż tradycyjnych flotatorów ze zbiornikiem ciśnieniowym.

Flotatory wykonywane są ze stali nierdzewnej AISI304 lub kwasoodpornej AISI316, a także z HDPP przez co odznaczają się bardzo wysoką odpornością chemiczną. Prostota ich budowy (prostopadłościan), a także zastosowanie generatora mikropęcherzyków minimalizuje ryzyko występowanie awarii i znacząco obniża koszty eksploatacyjne. Urządzenia są w stanie pracować w trybie automatycznym, całkowicie bezobsługowym.

Finde mehr heraus

FLOTATORY HYBRYDOWE

Flotatory hybrydowe umożliwiają odzysk wody ze ścieków przemysłowych zawierających duże początkowe stężenia zawiesin oraz olejów. Zastosowana technologia połączonych procesów flotacji i filtracji pozwala również usunąć bakterie, metale ciężkie, węglowodory oraz mętność.

Flotatory hybrydowe umożliwiają odzysk wody ze ścieków przemysłowych zawierających duże początkowe stężenia zawiesin oraz olejów. Zastosowana technologia połączonych procesów flotacji i filtracji pozwala również usunąć bakterie, metale ciężkie, węglowodory oraz mętność.

Zwrot kosztów inwestycyjnych instalacji flotacji hybrydowej zależny jest od ilości oczyszczanych ścieków oraz kosztów ich utylizacji. Jednak w wielu przypadkach np. dla przemysłu obróbki metali wynosi już jedynie 1,5 roku.

 

Finde mehr heraus