Home Fontanny interaktywne Wasseraufbereitungsanlagen Industrielle Abwasserbehandlungsanlagen

Stacja uzdatniania wody kotłowej

Zadanie polegało na rozbudowie istniejącej SUW kotłowej z wydajności 20 m3/h do wartości 30 m3/h. W tym celu wodę głębinową poddano w pierwszej kolejności aeracji , a następnie poprzez redukcję żelaza i manganu na dwóch automatycznych filtrach ciśnieniowych o średnicy 1200mm, skierowano do systemu odwróconej osmozy. Przed systemem R.O. do układu dozowany jest antyskalant. Po demineralizacji do wartości 8 mikrS/cm, woda kierowana jest do zbiornika magazynowego Kolejnym etapem przed doprowadzeniem wody do układu kotłowni parowej jest automatyczne sprawdzanie twardości wody i ew. awaryjne zmiękczanie wody w kolumnach wypełnionych kationitem silnie kwaśnym.

This content requires HTML5/CSS3, WebGL, or Adobe Flash Player Version 9 or higher.