Home Fontanny interaktywne Wasseraufbereitungsanlagen Industrielle Abwasserbehandlungsanlagen

Zmiękczacze pojedyncze ze sterownikami Logix

Zmiękczacze pojedyncze ze sterownikami Logix

Zmiękczacze pojedyńcze ze sterownikami Logix, to idealne zastosowanie dla obiektów komercyjnych jak mieszkania, hotele , pralnie , zakłady przemysłowe. Przeznaczone są do zmiękczania wody pitnej lub użytkowej , pozbawionej uprzednio żelaza i manganu, w instalacjach w których wymagana jest umiarkowana ilość zmiękczonej wody w ciągu dnia, tzn.wszędzie tam, gdzie pobór wody nie odbywa się przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Dostępne wersje sterowania:

 • ze sterownikiem czasowym typ 740 wyzwalającym proces regeneracji po upływie zadanego czasu
 • z mikroprocesorowym sterownikiem objętościowym 760 uruchamiającym proces regeneracji złoża w funkcji objętości przepływającej wody i twardości
 • ze sterownikiem czasowym typ 742 wyzwalającym proces regeneracji po upływie zadanego czasu; regulowany czas płukania wstecznego
 • ze sterownikiem objętościowym 762 który uruchamia proces regeneracji złoża w funkcji objętości przepływającej wody i twardości; regulowany czas płukania wstecznego
 • ze sterownikiem objętościowym 764, który uruchamia proces regeneracji złoża w funkcji objętości przepływającej wody i twardości, regulowany czas płukania wstecznego, sterownik umożliwia podłączenie równolegle kolejnych kolumn , blokada jednoczesnej regeneracji dwóch kolumn
Podstawowe wyposażenie
 • zbiornik ciśnieniowy z kompozytu epoksydowo – szklanego
 • zbiornik solanki
 • wielocyklowy zawór sterujący z tworzywa sztucznego ze sterwonikiem Logix
 • kationit silnie kwaśny w formie sodowej
 • zasilacz 12 V DC.
Zastosowanie
 • obiekty mieszkaniowe
 • hotele
 • zakłady przemysłowe
 • instalacje domowe