Home Fontanny interaktywne Wasseraufbereitungsanlagen Industrielle Abwasserbehandlungsanlagen

Filtry FRM Performa

Filtry FRM Performa

Odżelazianie jest stosowane do poprawy jakości wody do picia, głównie jej smaku, zapachu i barwy. Jony żelaza mają wpływ nie tylko na powstawanie brunatnych plam i osadów z prania, ale także powodują nadmierny rozwój bakterii żelazowych, które mogą zatykać krany i prysznice, a osadzając, się na wewnętrznych ściankach przewodów wodociągowych skracają ich żywotność. Systemy odżelaziające eliminują z wody rożne formy rozpuszczonego, wytrąconego i bakteryjnie związanego żelaza.

Filtry odżelaziające mogą uzdatniać wodę dla kotłowni wodnych, obiegów chłodniczych, instalacji przemysłowych i domowych, obiektów usługowych, jako układ zabezpieczający instalacje jonitowe i membranowe i innych zastosowań.

Dostępne wersje sterowania:

  • z elektronicznym sterownikiem czasowym 740; uruchamia proces regeneracji po upływie zadanego czasu
  • z elektronicznym sterownikiem czasowym 742; uruchamia proces regeneracji po upływie zadanego czasu; regulowany czas płukania wstecznego i formującego
Budowa
  • wielocyklowy zawór sterujący Performa
  • zbiornik ciśnieniowy ze złożem mineralnym
  • wąż do odprowadzenia popłuczyn
  • zasilacz 12 V DC